Skip to main contentKasvatustieteiden ja psykologian tiedonhakuopas: Tutkimus

Apua tiedonhakuun

Tutkimuksen julkaiseminen

Julkaisutietokantoja | Oulun yliopiston julkaisut

Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Julkaisufoorumi

Muita arvioinnin työkaluja

Viittausanalyysi perustuen Scopus-tietokannan aineistoon:

Muu tutkimuksen arviointi perustuen Scopus-tietokannan aineistoon:

Viittausanalyysi perustuen Web of Science -tietokannan aineistoon:

Viittausanalyysi perustuen Google Scholar - verkkohakupalvelun aineistoon:

Tutkimusdata

Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT) (2014-2017):

Tietoarkisto (FSD):

Tutkimusrahoitus

Tutkijoiden ja yliopistojen arviointi

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi / Oulun yliopiston kirjasto:

Oulun yliopisto:

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000