Skip to main content

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedonhakuopas: Tieteellinen
kirjoittaminen

Avuksi tieteelliseen kirjoitustyöhön

Hyvää suomen kieltä

RefWorks

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

New RefWorks -oppaita:
- New RefWorks
- New RefWorks YouTube Channel
- New RefWorks -opas | Oulun yliopiston kirjasto

E-aineistoon viittaaminen

Kun käytät lähteenä tietokannasta löytyvää julkaisua (artikkeli, e-kirja tms.), esimerkiksi APA-viittauskäytäntö ohjeistaa näin:

  • älä lisää tietokannan tai alustan nimeä
  • älä lisää URL-osoitetta
  • lisää DOI, jos julkaisulla on sellainen
  • jos ei ole DOI:ta, tee kuten painetun julkaisun kanssa.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/database-information

Nettilähteisiin (OA-julkaisut, nettisivut) viittaaminen

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

1. Pysyvään tunnukseen perustuva linkki, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink).
DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste].
DOI:n voi selvittää esimerkiksi täällä:

2. Viittaus verkkoarkiston, esim. Internet Archive tai Memento, olemassaolevaan tai itse tallentamaasi versioon.

3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde ja lisätietoa: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Kirja-artikkelit RefWorksissa

Kirja-artikkeleita eli artikkeleita toimitetuissa teoksissa löytyy harvoin tietokannoista.

RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan ne pitää lisätä käsin tai muokata kirjan tiedoista:

1a. Tee kirja-artikkelin tietue kokonaan käsin (Create New Reference). Tai:
1b. Vie RefWorksiin kirjan tietue ja muokkaa se (Edit).
2. Valitse julkaisutyyppi (Ref Type) = Book, Section.
3. Täytä vähintään nämä tiedot:
- Title = artikkelin nimi
- Authors = artikkelin kirjoittaja(t) sukunimi, etunimi –järjestyksessä
- Publish Date = kirjan julkaisuvuosi
- Editors = kirjan toimittaja(t)
- Book Title = kirjan nimi
- Pages = artikkelin sivunumerot *
- Publisher = kirjan kustantaja
- Place of Publication = kirjan kustannuspaikka.
4. Tallenna viite (Save).
* Ohje ajatusviivan lisäämisestä sivunumeroiden väliin.

Valmis kandidaatintyö / pro gradu -työ

Tutkimusmenetelmät

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tekijänoikeus