Skip to main content

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedonhakuopas: Tiedonhaku

Apua tiedonhakuun

Tiedonhaku

Tarvitset kykyä etsiä ja paikantaa tieteellistä tietoa sekä arvioida ja käyttää löydettyä tietoa kriittisesti.

Tiedonhankinnan opetus

Käyttöoikeudet

Mitä löytyy mistäkin?

Kotimaisia tai ulkomaisia kirjoja:

Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiartikkeleita:

  • esim. Ebsco- ja ProQuest-tietokannat, Scopus, Google Scholar.

Tietty ulkomainen artikkeli:

Kotimaisia lehtiartikkeleita:

Miten hakulauseke tehdään?

1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: Miten kaksikielisen (Käsite 1) oppilaan (kielellistä) identiteettiä (Käsite 2) voidaan tukea opetuksessa (Käsite 3)?

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Käsite 1:n variaatiot: bilingual* OR multilingual* [jne.]
  AND
Käsite 2:n variaatiot: identit* OR "self-concept" [jne.]
  AND
Käsite 3:n variaatiot: educat* OR school* OR classroom* [jne.]

Hakulausekkeena:

(bilingual* OR multilingual*) AND (identit* OR "self-concept") AND (educat* OR school* OR classroom*)

E-aineistojen etäkäyttö ja käyttöoikeudet

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa tai etäkäytön kautta. Pääsy e-aineistoihin yliopiston verkon ulkopuolelta edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (OY:n henkilökunta ja opiskelijat | Haka-kirjautuminen).

E-aineistojen käyttöoikeudet, FAQ

Huom! Osa tietokannoista on vapaasti käytettävissä verkossa.