Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedonhakuopas: Tiedonhaku

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.

Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.

Tiedonhaku

Tarvitset kykyä etsiä ja paikantaa tieteellistä tietoa sekä arvioida ja käyttää löydettyä tietoa kriittisesti.

Tiedonhankinnan opetus

Käyttöoikeudet

Mitä löytyy mistäkin?

Kotimaisia tai ulkomaisia kirjoja:

Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiartikkeleita:

  • esim. Ebsco- ja ProQuest-tietokannat, Scopus, Google Scholar.

Tietty ulkomainen artikkeli:

Kotimaisia lehtiartikkeleita:

Miten hakulauseke tehdään?

  1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
  2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
  3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
  4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: Miten kaksikielisen (Käsite 1) oppilaan (kielellistä) identiteettiä (Käsite 2) voidaan tukea opetuksessa (Käsite 3)?

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Käsite 1:n variaatiot: bilingual* OR multilingual* [jne.]
  AND
Käsite 2:n variaatiot: identit* OR "self-concept" [jne.]
  AND
Käsite 3:n variaatiot: educat* OR school* OR classroom* [jne.]

Hakulausekkeena:

(bilingual* OR multilingual*) AND (identit* OR "self-concept") AND (educat* OR school* OR classroom*)

E-aineistojen etäkäyttö ja käyttöoikeudet

Punaisella lukkosymbolilla etäkäyttö  varustetut elektroniset aineistot ovat käytettävissä

  • etäkäytön kautta: klikkaa tietokantalinkkiä ja kirjaudu yliopiston tunnuksilla (Haka Login),
  • Oulun yliopiston verkossa. Ohjeita: OpenVPNEduroam.

Osa tietokannoista on vapaasti käytettävissä verkossa.

Oulun yliopisto | kasvatustieteiden tiedekunta