Vastuullinen julkaisumetriikan käyttö Oulun yliopistossa

Tervetuloa vastuullisen julkaisumetriikan oppaaseen

Opas on tarkoitettu kaikille Oulun yliopiston tiedeyhteisön jäsenille, jotka tarvitsevat tietoa julkaisujen tai julkaisutoiminnan analysoimisesta.

Oulun yliopisto on sitoutunut vastuullisen julkaisumetriikan käyttöön ja periaate huomioidaan kaikessa oppaan sisällössä. Löydät oppaasta Oulun yliopistossa käytettävissä olevat tietokannat, palvelut ja visualisointityökalut. Lisäksi saat tiivistetysti tietoa erilaisista indikaattoreista ja bibliometristen analyysien raportoinnista. Oppaasta löytyy myös yksityiskohtainen taulukko kirjaston bibliometriikka-palvelun käytölle erilaisissa tarpeissa.

Tällä sivulla määritellään lyhyesti termit julkaisumetriikka, altmetriikka ja datametriikka.

Julkaisumetriikka

Julkaisumetriikalla tarkoitetaan julkaisuihin perustuvaa määrällistä analyysia, jonka tuloksena syntyy tilastollista tietoa julkaisuista. Puhekielessä käytetään usein termiä bibliometriikka. Keskiössä ovat julkaisujen lukumäärät ja niiden saamat viittaukset sekä edellisten perusteella tuotetut ns. vaikuttavuusindikaattorit. Julkaisumetriikan kohteena ovat erityisesti tieteelliset julkaisut, mutta myös ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut.  

Julkaisumetriikkaa käytetään monenlaisiin tarkoituksiin, joista esimerkkeinä voi mainita rekrytoinnit, tutkimusstrategiat ja organisaatioiden tutkimuksen arviointi. 

Aiheesta lisää Kansallisessa julkaisumetriikkaoppaassa 

Altmetriikka

Altmetriikka tarkastelee julkaisujen näkyvyyttä ja niiden saamaa huomiota sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa verkkopalveluissa. Altmetriikkaa ovat mm. julkaisujen latausmäärät, maininnat uutissivustoilla, twiittaukset ja tykkäykset. Viimeisen noin viiden vuoden aikana altmetriikka on vakiinnuttanut asemansa bibliometriikan rinnalla, mutta sitä ei Suomessa käytetä virallisesti organisaatioiden tutkimuksen arviointitoiminnassa.  

Aiheesta lisää Kansallisessa julkaisumetriikkaoppaassa 

Datametriikka

Datametriikka on kehittymässä oleva, mutta yhä enemmän huomiota saava alue. Se keskittyy avoimien tutkimusdatojen (tutkimusaineistojen ja/tai niiden kuvailutietojen) lukumääriin ja niiden saamien viittausten lukumääriin. Tarkastelun kohteena voi olla myös tutkimusdatan uudelleenkäyttö ja latausmäärät. Tutkimusdata voi myös julkaisujen tapaan  saada huomiota sosiaalisessa mediassa ja verkkopalveluissa.  

Datametriikkaan jo tarjolla työkaluja, mutta niiden käyttö Suomessa on vielä vähäistä.  Useat suomalaiset tutkimusorganisaatiot rekisteröivät kuitenkin jo tutkimusaineistojaan CRIS-järjestelmiinsä seurantaa ja raportointia varten. Tieto tutkimusdatoista CRIS-järjestelmiin haravoidaan kansallisista ja kansainvälisistä data-arkistoista. 

Aiheesta lisää Kansallisessa julkaisumetriikkaoppaassa 

Lähteenä Kansallinen julkaisumetriikkaopas

Tämän oppaan lähteenä on käytetty kansallisesti alan asiantuntijoiden yhteistyönä tuotettua Kansallista julkaisumetriikkaopasta (KJMO).

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.