Skip to main contentTietokantojen oppaat: Scopus

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Scopus

  KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen

Stemming, monikot 

Katkaisumerkit

* tarkoittaa 0...n merkkiä, voi käyttää missä tahansa kohtaa sanaa

 

? on yhden merkin korvausmerkki

 

Product* retrieves e.g. products, production, producting, producted, productive

*behaviour* tuottaa esim. sanat neurobehaviour, biobehavioural

organi?ation

 

Yksikkömuoto hakee myös monikon useimmille sanoille. steel hakee steel ja steels
foot hakee foot ja feet
Fraasin ilmaiseminen  1) Fraasi lainausmerkeissä
- voi käyttää katkaisumerkkejä
- monikko löytyy automaattisesti useimmille sanoille
"criminal* insane"
"heart attack"
2) Fraasi aaltosulkeissa = exact phrase
- ei voi käyttää katkaisumerkkejä
- monikot eivät tule automaattisesti, esim. * haetaan tähtenä, ei katkaisumerkkinä jne.
{health care}
Haussa käytettävät operaattorit Boolen operaattorit
AND, OR, AND NOT

wind AND power
wind power hakee wind AND power

 

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

 

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. OR  2. W/n, PRE/n  3. AND  4. AND NOT
 

(wind AND power) OR (solar AND energy)   

wind power OR solar energy hakee
wind AND power OR solar AND energy
-> huom. suoritusjärjestys eli OR suoritetaan ensin 

Läheisyysoperaattorit
W/n sanat kumminpäin vain, n≥0
PRE/n  sanat annetussa järjestyksessä, n≥0

- voi käyttää katkaisumerkkejä
- hakulauseessa laitetaan sulkujen sisään

energy w/2 polic*
cable pre/1 television


(robot* w/2 hand) OR (robot* pre/3 arm)

robot* w/1 (hand OR arm)

Viitteiden siirto RefWorksiin

Valitse viitteet
» osoita Export-kuvaketta
» Export format: RefWorks direct export. Output: esim. Complete 
» Export

tai

Selaimeen asennettavalla Save to RefWorks-työkalulla

 

 

 

 
   

Advanced Search:ssa voi kohdistaa haun tiettyyn aihealueeseen komennolla esim. SUBJTERMS(2312),
missä numero on aihealuetta vastaava ASJC-koodi (2312 = Water Science and Technology). Aihealueet ja niitä vastaavat koodit löytyvät Content Coverage-sivulla olevasta Scopus title list-exelistä ASJC Code list-sheetiltä.
 

Sisältö ja käyttö

SCImago Journal & Country Rank-palvelun Journal Rankings -valikosta saa Scopuksen sisältämistä lehdistä ranking-listoja tieteenaloittain.

Muita oppaita

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi-opas:

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000