Scopus-opas

Scopus-tietokannan käyttöohjeet

Scopus-esimerkki | Hakusanat ja katkaisumerkit

Aihe liittyy pelien hyödyntämiseen kielen oppimisessa. Teemat eli aihepiirit ja niitä kuvaavat hakusanat:


game*, gamif*, gaming, videogam*, exergam*, edugam*...

language*, linguistic*, pronunciat*, vocabular*...

learn*, acquisit*, educat*, teach*, student*...

 

Scopus-esimerkki | Boolen operaattorit

Vaihtoehtoiset hakusanat sijoitetaan samaan hakulaatikkoon ja yhdistetään OR-operaattorilla.

Aihepiirit yhdistetään AND-operaattorilla.

Add search field: lisää hakurivejä.


Valmiin hakulauseen voi myös kopioida semmoisenaan ylimmälle riville. Huomaa sulkumerkit OR-osioiden ulkopuolella.

(game* OR gamif* OR gaming OR videogam* OR exergam* OR edugam*) AND (language* OR linguistic* OR pronunciat* OR vocabular*) AND (learn* OR acquisit* OR educat* OR teach* OR student*)

Scopus-esimerkki | Läheisyysoperaatio

Aihe liittyy neljänteen teolliseen vallankumoukseen mikro- ja pk-yrityksissä.

Teollisuus 4.0 -sanat yhdistetään yrityssanoihin AND-operaatiolla.

Vaihtoehtoiset yrityssanalyhenteet ja yrityssanat haetaan OR-operaatiolla.

Kokoa kuvaavat termit yhdistetään PRE/3-peräkkäisläheisyysoperaatiolla yrityssanoihin.

 

Kuvakaappaus Scopuksesta

Hakulauseena toimii Advanced-haussa >>>

( TITLE-ABS-KEY ( "fourth industrial revolution"  OR  "4th industrial revolution"  OR  "industry 4.0"  OR  "industrial revolution 4.0"  OR  "industrial internet of things"  OR  "industrial iot"  OR  "industrial iots"  OR  i2ot  OR  iiot )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sme  OR  smes  OR  smb  OR  smbs  OR  msme  OR  msmes )  OR  TITLE-ABS-KEY ( micro*  OR  small*  OR  medium*  PRE/3  business*  OR  compan*  OR  enterpris*  OR  firm*  OR  corporation* ) ) 


Toinen tapa: Yrityssanoista tehdään yhteen hakulaatikkoon hakulause.

Teollisuus 4.0 -sanat yhdistetään yrityssanoihin AND-operaatiolla.

Yrityssanoista tehdään yhteen hakulaatikkoon hakulause.

Vaihtoehtoiset yrityssanalyhenteet haetaan OR-operaatiolla.

Kokoa kuvaavat termit yhdistetään PRE/3-peräkkäisläheisyysoperaatiolla yrityssanoihin, ja laitetaan sulkumerkit hakulauseen alkuun ja loppuun.

 

Kuvakaappaus Scopuksesta

Hakulauseena toimii Advanced-haussa >>>

( TITLE-ABS-KEY ( "fourth industrial revolution"  OR  "4th industrial revolution"  OR  "industry 4.0"  OR  "industrial revolution 4.0"  OR  "industrial internet of things"  OR  "industrial iot"  OR  "industrial iots"  OR  i2ot  OR  iiot )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sme  OR  smes  OR  smb  OR  smbs  OR  msme  OR  msmes  OR  ( micro*  OR  small*  OR  medium*  PRE/3  business*  OR  compan*  OR  enterpris*  OR  firm*  OR  corporation* ) ) ) 

 

Scopus-esimerkki | Rajaukset ja lajittelut

Hakutulokseen halutaan vain vertaisarvioiduissa lehdissä Source type: Journal ilmestyneet tutkimusartikkelit ja katsausartikkelit Document type: Article & Review.

Käsky Limit to.

Hakutuloksen halutaan olevan relevanssijärjestyksessä: Sort on: Relevance.

Kuvakaappaus Scopuksesta Kuvakaappaus Scopuksesta