Scopus-opas

Scopus-tietokannan käyttöohjeet

Hakukentät

Article title, Abstract, Keywords: oletushaku hakee otsikosta – myös muiden kuin artikkeleiden –, tiivistelmästä ja asiasanoista.

 

All fields hakee kohdista: article title, source title, language, author, editor, affiliation, abstract, keywords, references, DOI, ISBN, ISSN, CODEN, issue, volume, publication year, sequence bank, sequence bank number, article number, chemical name, CAS registry number, manufacturer, publisher, or conference fields.

Valikoimassa on myös tarkempia hakukenttiä, joilla voi kohdistaa haun vaikka vain otsikoihin: Article title, joka sekin hakee myös muista kuin artikkeleiden otsikoista, siis esimerkiksi kirjojen otsikoista.

Hakutuloksen välilehdet

Documents: Scopus-tietokannan julkaisut.

Preprints are preliminary, unpublished, non-peer-reviewed versions of scholarly papers that precede publication and act as an early indication of research. 

Patents: World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO), US Patent Office (USPTO), Japanese Patent Office (JPO) ja UK Intellectual Property Office (IPO.GOV.UK).

Secondary documentsdocument that has been extracted from a Scopus document reference list but is not available directly in the Scopus database since it is not indexed by Scopus.

Research data: Mendeley data.

Hakutuloksen rajaus (Filters)

Peer reviewed -rajausta ei ole tarjolla, koska Scopuksessa kaikki lehdet (Source type: Journal) ovat vertaisarvioituja.

Rajaukset voidaan ottaa käyttöön (Limit to) tai sulkea pois (Exclude).

 
Subject area
 • Julkaisut on jaettu 27 aihealueeseen.
 • Aihealuerajaus on karkea; esimerkiksi Social Sciences -aihealue sisältää mm.: Archeology, Education, Geography, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Sociology and Political Science, Anthropology, Communication.
 • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen, monitieteiset lehdet kuuluvat kaikkiin.
 • Sen, mitä aihealueita kuuluu mihinkin noista 27 yläaihealueesta, näkee Sources-haun Enter subject area -valikosta.
 • Rajaus ei yllä artikkelitasolle.
 • Jos haluat tarkemman aihealuerajauksen, käytä Advanced-hakua.
Document type
 • Article = tutkimusartikkelit.
 • Review = katsausartikkelit.
 • Data paper = datajulkaisut.
Source type
 • Journal = vertaisarvioidut lehdet.
 • Trade journal = ammattilehdet, yleensä vertaisarvioimattomia.
Affiliation & Country/territory
 • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, esim. yliopistot, joissa tutkimus on tehty.
 • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.

Hakutuloksen lajittelu (Sort by)

Relevanssia lisäävät (Relevance)
 • Hakusanaosumien useus.
 • Hakusanojen harvinaisuus.
 • Hakusanojen esiintyminen otsikossa, asiasanoissa, tiivistelmässä, varsinkin niin, että kaikki hakusanat ovat samassa kentässä.
 • Hakusanojen ensimmäinen esiintyminen dokumentin alussa.
 • Hakusanojen esiintyminen lähekkäin.

Katkaisumerkillä haettuja termejä ei huomioida relevanssilajittelussa. Jos haussasi on katkaisumerkillisiä ja -merkittömiä sanoja, katkaisumerkittömät sanat korostuvat relevanssilajittelussa. "Terms with a wildcard cannot contribute to the ranking because it is not a single term, but a set of possibilities." 

Viittausmäärä (Cited by)

Hakutuloksen julkaisut voidaan järjestää viittausmäärän mukaan: Cited by shows the number of times a document has been cited by other documents in Scopus.

Scopus-esimerkki | Rajaukset ja lajittelut

Hakutulokseen halutaan vain vertaisarvioiduissa lehdissä Source type: Journal ilmestyneet tutkimusartikkelit ja katsausartikkelit Document type: Article & Review.

Käsky Limit to.

Hakutuloksen halutaan olevan relevanssijärjestyksessä: Sort on: Relevance.

Kuvakaappaus Scopuksesta Kuvakaappaus Scopuksesta