Scopus-opas

Scopus-tietokannan käyttöohjeet

Läheisyysoperaattorit


W/n sanat kummin päin tahansa, n≥0

energy w/2 policy

(distan* OR online OR virtual* OR remote*) w/5 (educat* OR learn* OR teach*)

robot* w/1 hand OR arm

systematic W/5 review > systematic PRE/5 review, review with a systematic... 

 

PRE/n sanat annetussa järjestyksessä, n≥0

heart PRE/0 attack on sama kuin "heart attack"

(sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))

systematic PRE/5 review > systematic review, systematic literature review, systematic and critical review, systematic search and scoping review...

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä

sensor W/15 robot AND water OR orbit OR planet

  1. OR
  2. W/n, PRE/n
  3. AND
  4. AND NOT
  1. OR: First, Scopus processes the OR connector by looking for documents containing water, orbit, or planet.
  2. W/15: Next, it looks for documents where sensor is within 15 words of robot.
  3. AND: Scopus processes the AND operator last, returning any documents it found in steps 1 and 2 that contain water, orbit, or planet, and also contain sensor within 15 words of robot.

 

Suluilla voi määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin

finland or finnish and pisa on sama kuin (finland or finnish) and pisa

(wind OR solar) AND (power OR energy)  

(robot* w/2 hand) OR (robot* pre/3 arm)

Scopus-esimerkki | Läheisyysoperaatio

Aihe liittyy neljänteen teolliseen vallankumoukseen mikro- ja pk-yrityksissä.

Teollisuus 4.0 -sanat yhdistetään yrityssanoihin AND-operaatiolla.

Vaihtoehtoiset yrityssanalyhenteet ja yrityssanat haetaan OR-operaatiolla.

Kokoa kuvaavat termit yhdistetään PRE/3-peräkkäisläheisyysoperaatiolla yrityssanoihin.

 

Kuvakaappaus Scopuksesta

Hakulauseena toimii Advanced-haussa >>>

( TITLE-ABS-KEY ( "fourth industrial revolution"  OR  "4th industrial revolution"  OR  "industry 4.0"  OR  "industrial revolution 4.0"  OR  "industrial internet of things"  OR  "industrial iot"  OR  "industrial iots"  OR  i2ot  OR  iiot )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sme  OR  smes  OR  smb  OR  smbs  OR  msme  OR  msmes )  OR  TITLE-ABS-KEY ( micro*  OR  small*  OR  medium*  PRE/3  business*  OR  compan*  OR  enterpris*  OR  firm*  OR  corporation* ) ) 


Toinen tapa: Yrityssanoista tehdään yhteen hakulaatikkoon hakulause.

Teollisuus 4.0 -sanat yhdistetään yrityssanoihin AND-operaatiolla.

Yrityssanoista tehdään yhteen hakulaatikkoon hakulause.

Vaihtoehtoiset yrityssanalyhenteet haetaan OR-operaatiolla.

Kokoa kuvaavat termit yhdistetään PRE/3-peräkkäisläheisyysoperaatiolla yrityssanoihin, ja laitetaan sulkumerkit hakulauseen alkuun ja loppuun.

 

Kuvakaappaus Scopuksesta

Hakulauseena toimii Advanced-haussa >>>

( TITLE-ABS-KEY ( "fourth industrial revolution"  OR  "4th industrial revolution"  OR  "industry 4.0"  OR  "industrial revolution 4.0"  OR  "industrial internet of things"  OR  "industrial iot"  OR  "industrial iots"  OR  i2ot  OR  iiot )  AND  TITLE-ABS-KEY ( sme  OR  smes  OR  smb  OR  smbs  OR  msme  OR  msmes  OR  ( micro*  OR  small*  OR  medium*  PRE/3  business*  OR  compan*  OR  enterpris*  OR  firm*  OR  corporation* ) ) ) 

 

Scopus / Oulun yliopisto

Scopusta saavat käyttää yliopiston opiskelijat ja henkilökunta, etäkäytössä yliopiston tunnuksilla (Haka Login tai VPN-yhteys), OYS:n henkilökunta ja kirjaston paikallisasiakkaat.

Lisäopastusta Scopuksen käyttöön

 

Lisätietoa tiedonhausta

APUA TIEDONHAKUUN