Scopus-opas

Scopus-tietokannan käyttöohjeet

Scopus-tutkijaprofiilit (Author Profile)

Jokaisella Scopus-tietokantaan indeksoidun julkaisun kirjoittajalla on oma profiilinsa, jossa nimen ja nimivariaatioiden lisäksi kerrotaan mm. affiliaatiot, tieteenalat, julkaisut, käytetyt lähteet, viittaukset, H-indeksi ja yhteistekijät.

Scopus on viittaustietokanta

Myös lähdeluetteloiden julkaisut tallennetaan. Näin on tehty vuodesta 1970 lähtien ilmestyneille julkaisuille.

Scopusta voi käyttää viittausanalyysiin, jossa artikkelin saamien viittausten perusteella arvioidaan

  • artikkeleita
  • lehtiä
  • tutkijoita, esim. H-indeksi
  • tutkijoiden affiliaatioita eli esimerkiksi yliopistoja, yliopistorankingit
  • maita.

Scopus-esimerkki | Metriikat

Viittaavien julkaisujen analysointi

Haluatko tietää ketkä tutkijat viittaavat julkaisuihisi? Mistä yliopistosta tai maasta he ovat?

Hae tutkijaprofiilisi Scopuksesta (Authors Search).

Valitse ensin Cited by x Documents -kohta ja sitten View list in search results format.

 

Nyt viittaavat julkaisut ovat hakutuloslistana, jossa voi vasemman reunan Refine results -valikoimasta tarkastella mm. viittaavien affiliaatiota.

Listasta voi ottaa myös analyysin (Analyze search results), jossa yhteenvedot viitaavista julkaisuista ja niiden kirjoittajista näkyvät visuaalisemmin:

Linkki Scopus-tietokantaan

Scopusta saavat käyttää yliopiston ja OYS:n opiskelijat ja henkilökunta, etäkäytössä yliopiston tunnuksilla (Haka Login tai VPN-yhteys), ja kirjaston paikallisasiakkaat.

Scopus-uutisia

Scopus-tutkijaprofiileihin on lisätty preprint-arkistojen arXiv, bioRxiv, Social Sciences (SSRN) ja ChemRxiv julkaisuja vuodesta 2017.