Scopus-opas

Scopus-tietokannan käyttöohjeet

Katkaisumerkki: asteriski eli tähtimerkki * korvaa 0…n merkkiä

Katkaisumerkki on yleensä sanan lopussa:

product* > products, production, producting, producted, productive...

Katkaisumerkki voi olla sanan alussa ja lopussa:

*behavio* > neurobehavior, biobehavioural...
*game* > game, videogamers, gameplay, ligament, gamete...

Korvausmerkki: kysymysmerkki ? korvaa yhden merkin:

organi?ation* > organization, organisational, organizationally...
voidaan hakea myös organisation* OR organization*

Erilaisia kirjoitusasuja löytyy myös ilman korvausmerkkiä:

anesthesia > anesthesia, anaesthesia
katkaisumerkin kanssa kannattaa hakea molemmilla: anesthe* OR anaesthe*

Lainausmerkeillä etsitään peräkkäin esiintyviä sanoja eli sanaliittoja, fraaseja ja nimiä

Ei estä erilaisten kirjoitusasujen automaattista hakua.

"defence organisation" > defence/defense organisation, defence/defense organizations, defence/defense organisation's, defence/defense organizations'
voidaan hakea myös "defense organization" 

"rangifer tarandus tarandus"
"Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns"

Voi käyttää katkaisua:

"soci* emotion*" > socio-emotionally, social emotional

 

Aaltosulkeilla haetaan eksakti fraasi eli täsmälleen sitä, mitä aaltosulkujen sisällä on

Ei voi käyttää katkaisumerkkejä, esim. * haetaan tähtimerkkinä, ei katkaisumerkkinä.

{out-of-hospital} > out-of-hospital
{out of hospital} > out of hospital

{minors} > minors

 

Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat

story-tell* >  story-telling, story tellers
story-tell* on sama kuin "story tell*"

Ilman yhdysviivaa tai lainausmerkkejä haku on AND-operaatio:

story tell* on sama kuin story AND tell*

Jotkin yhdysviivalliset sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen. Ne on haettava OR-operaattorilla:

multi-profession* OR multiprofession* 

Lisätietoa tiedonhausta

APUA TIEDONHAKUUN

Scopus-esimerkki | Hakusanat ja katkaisumerkit

Aihe liittyy pelien hyödyntämiseen kielen oppimisessa. Teemat eli aihepiirit ja niitä kuvaavat hakusanat:


game*, gamif*, gaming, videogam*, exergam*, edugam*...

language*, linguistic*, pronunciat*, vocabular*...

learn*, acquisit*, educat*, teach*, student*...