Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys (vanha versio): Altmetriikka

Altmetriikka

Altmetriikka tarkastelee yksittäisten julkaisujen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja verkkopalveluissa. Seuraamalla esim. artikkeliin liittyviä uutisia, blogikirjoituksia, Twitter-viittauksia ja artikkelin latausmääriä, saadaan reaaliaikainen ja laaja kuva artikkelin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä. Verrattuna bibliometriikkaan altmetriikka on erittäin nopea menetelmä. Viittausten kertyminen voi viedä vuosia, kun taas mainintoja sosiaalisessa mediassa voi kertyä jo päivässä.

Linkkejä: