Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys (vanha versio): Tutkijaprofiilit

Julkaisut näkyviksi tutkijaprofiilin avulla

Tutkijalle on tärkeää saada julkaisemansa tieteelliset artikkelit näkyviksi viitetietokannoissa ja tätä kautta tunnetuiksi tiedeyhteisössä. Vaihtelut ja virheet tutkijoiden nimien kirjoitusasuissa vaikeuttavat kuitenkin tutkijoiden tunnistamista ja heidän julkaisujensa löytymistä tietokannoissa. Luodessaan tutkijaprofiilin tutkija saa henkilökohtaisen tunnisteen, jonka alle hän voi kerätä omat julkaisunsa. Näin julkaisujen löytyvyys ja artikkelien saamien viittausten seuraaminen helpottuu. Lisäksi tutkijan näkyvyys tietokannoissa  ja verkostoituminen tiedeyhteisössä varmistuu.

Tietokannoista Web of Knowledge hyödyntää ResearcherID-palvelun tunnistetta. ResearcherID-palvelussa tutkija  ylläpitää julkaisuluetteloaan ja liittää itse luomaansa profiilin tiedot niistä instituutioista, joissa hän on työskennellyt. Myös Google Scholarissa voi luoda itselleen tutkijaprofiilin. Scopus-tietokanta luo artikkelien kirjoittajille Scopus AuthorID -tutkijaprofiilit automaattisesti.  Tarvittaessa tutkija voi pyytää esim. omissa tekijätiedoissaan  esiintyvien virheiden korjaamista.  ORCID palvelussa tutkija voi luoda profiilin, jonka kautta hän voi linkittää em. profiilit. Kaikissa  palveluissa lähtökohtana on tutkijan oma aktiivisuus. Edellisten lisäksi on olemassa ns. ISNI-tunniste (International Standard Name Identifier). Usein tutkija ei edes tiedä, että hänelle on annettu ISNI.

Myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tutkijan identifiointi on tärkeä asia. Yksiselitteinen tutkijan identifionti parantaa tieteellisiin julkaisuihin perustuvaa tutkimustoiminnan arviointia ja tilastointia esim. OKM:n tarpeita ajatellen. Lisätietoa kansallisen Tutkijan identifiointi-hankkeen etenemisestä löytyy täältä.