Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys (vanha versio): Tieteen sosiaalinen media

Tieteen sosiaalinen media

Sosiaalinen media (some) tarjoaa tutkijalle monia mahdollisuuksia näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen sekä vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen.

Muutamia syitä sille, miksi tutkijan kannattaa miettiä sitä, millä tavalla hän on mukana verkossa:

  • Tutkijan verkkonäkyvyys voi vaikuttaa työmahdollisuuksiin. Verkko tarjoaa keinon paitsi tulla löydetyksi, myös tavan erottua muista.
  • Internetin hakukoneista on tullut tiedon etsimisen tärkein väline. Kollegat, toimittajat ja muut kiinnostuneet etsivät ensisijaisesti tietoa hakukoneita käyttäen. Jos tutkijan työn tulokset tai osaaminen eivät näy verkossa, niitä ei myöskään löydy hakukoneiden avulla.
  • Verkossa tutkijaan ja hänen tutkimusalaansa voidaan liittää mitä tahansa. Jokainen voi kuitenkin itse vaikuttaa omaan näkyvyyteensä lisäämällä esimerkiksi omaa työtään ja tutkimustaan esitteleviä sisältöjä tai puolustamalla sellaisia näkökantoja, joita pitää tärkeinä.