Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys (vanha versio): ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID)

http://orcid.org/ tai Oulun yliopiston ORCID-sivusto http://www.oulu.fi/orcid

ORCID on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on ratkaista nimiepäselvyyksiä tieteellisessä julkaisemisessa antamalla kullekin tutkijalle yksilöllinen tunniste. Palvelu julkaistiin lokakuussa 2012. ORCID-palvelussa tutkija voi ylläpitää julkaisuluetteloaan manuaalisesti ja liittää profiiliinsa automaattisesti julkaisutiedot ResearcherID:n, Scopus Author ID:n, Europe PubMed Centralin ja CrossRef Metadata Searchin kautta. Lisäksi julkaisujen tietoja voi tuoda ORCIDiin BibTeX-tiedostoina Google Scholarista, eri tietokannoista ja viitteidenhallintaohjelmista (Mendeley, RefWorks).

Oman profiilin luominen vaatii rekisteröitymisen ORCID-palveluun. Oulun yliopiston tutkijoiden kannattaa tehdä ORCID-tunnisteensa Yhdistämispalvelun avulla osoitteessa http://www.oulu.fi/orcid. Näin tutkijan ORCID-tunniste saadaan linkitettyä myös Oulun yliopiston järjestelmiin.

ORCID profiili, jossa näkyy myös Scopus Author ID tunnus linkitettynä. Kuvan lähde: http://orcid.org 23.8.2013.

Kun julkaisut linkitetään ResearcherID:n tai Scopuksen Author ID:n kautta,  ORCID tunnus jää myös ko. palveluun muistiin ja ko. ID tulee näkyviin ORCID-profiiliin. Näin julkaisut linkittyvät ko. palveluissa automaattisesti oikealle henkilölle.

ORCID-tunnuksen voi jatkossa lisätä jo julkaisuvaiheessa tekijätietoihin. Näin julkaisut linkittyvät jo julkaisuvaiheessa oikealle tekijälle.  Lisätietoa: Suggested Practices for Collection and Display of ORCID iDs in Publishing Workflows.

ORCID-tunnukset ovat rakenteeltaan samankaltaisia kuin ISNI-tunnukset ja ORCID ja ISNI ovatkin muodollisesti yhteismitallisia. Ideaalitilanteessa käytössä olisi yksi kansainvälinen tunnistejärjestelmä ja monissa maissa tutkitaan tunnistejärjestelmän yhtenäistämistä myös kansallisella tasolla. Useat maat kuten Iso-Britannia ja Ruotsi  tukevat ORCIDin käyttöönottoa. Kehitystyössä on kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä ja ratkaisemattomia asioita kuten esim. eri maiden lainsäädäntöön liittyvät asiat.

CSC:n johdolla vuonna 2013 laadittu esiselvitys päätyi suosittelemaan ORCIDia Suomen kansalliseksi tutkijatunnisteeksi, ja vuoden 2014 alussa toteutetun lausuntokierroksen pohjalta OKM on lähtenyt etenemään tältä pohjalta. Lisätietoa kansallisen Tutkijan identifiointi-hankkeen etenemisestä löytyy täältä. Myös Ruotsissa ja Tanskassa ORCIDia on suositeltu kansalliseksi tutkijatunnisteeksi.

Lisätietoa: http://orcid.org/about