Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys (vanha versio): ISNI - International Standard Name Identifier

ISNI - International Standard Name Identifier

http://isni.org/

ISNI on ISO 27729 standardiin perustuva järjestelmä, jonka avulla tunnistetaan yksiselitteisesti tieteellisen ja luovan työn takana olevat henkilöt ja organisaatiot. ISNI:n avulla voidaan näin välttää epäselvyydet nimien ja toimijoiden suhteen. Käytännössä yksinkertaista, mutta  tunnisteen käyttöönotto ja koordinointi vaatii vielä paljon selvityksiä. Lisäksi ISNI:stä ei vielä ole kunnollisia suomenkielisiä sivua, mutta luotettavaa tietoa asiasta äidinkielellä tarjoaa Kansalliskirjasto mm. Tietolinja-lehden artikkeleissa 1/2010 ja 2/2012. Työn alla on myös suomenkielinen SFS-standardi.

ISNI-tietokanta on avattu vapaaseen käyttöön tammikuussa 2012. ISNI-tunnuksia on enemmän kirjapainoitteisten alojen tutkijoilla kuin artikkelipainotteisten alojen tutkijoilla.
ISNIin liittyviä uutisia (esim. ISNI ja ORCID yhteistyöstä) voi seurata ISNI-organisaation kotisivulta.