Laturi-opas

Turnitin - tekstin vertailuohjelma

Turnitin on tekstin alkuperäisyyden tarkastamiseen tarkoitettu ohjelma. Palvelu vertaa opiskelijan kirjoittamaa kirjallista tekstiä laajaan artikkeleista, lehdistä, kirjoista, internetsivuista ja opinnäytetöistä koostuvaan kansainväliseen tietokantaan ja etsii samankaltaisuuksia opiskelijan tekstin ja tietokannan lähteiden välillä. Turnitin antaa palautteen opiskelijan tekstissä, jossa näkyy prosentteina samankaltaisuus lähteistä löytyvien tekstien kanssa.

UKK - Turnitin

Kuinka TurnitIn-analyysiä tulee tulkita?

On tärkeä muistaa, ettei samankaltaisuus tarkoita välttämättä plagiointia! Prosenttiluku on aina suhteessa tekstin pituuteen, eli lyhyissä teksteissä prosenttiluku voi olla huomattavasti suurempi kuin pitkissä. Samankaltaisuusraportti ottaa huomioon myös oikeaoppiset lainaukset ja lähdeluettelon, mikä tietysti suurentaa prosenttia. Nollaprosenttiin ei tarvitse pyrkiä, se voi olla jopa mahdoton saavuttaa. Turnitinin käyttö on tarkoitettu nimenomaan korjaamaan ja auttamaan akateemisen tekstin kirjoittamisessa, sekä paljastamaan tarkoituksellisen plagioinnin.

Tutustu Aalto yliopiston laatimiin Turnitin-yhtäläisyysraportin tulkitseminen -ohjeisiin. 


Haluan tarkistuttaa opinnäytetyöni Turnitinissa jo ennen Laturiin syöttämistä. Onko se mahdollista?

Työn tarkistuttaminen etukäteen Turnitinissa ei ole tällä hetkellä mahdollista.


Turnitin hylkäsi työni. Mitä se tarkoittaa?

Mikäli saat virheilmoituksen "error_TOO_LITTLE_TEXT" tarkoittaa se yleensä sitä, että työn PDF/A-muuntamisessa dokumentin tekstisisältö on tallentunut ikään kuin skannattuna kuvana eikä.Turnitin pysty analysoimaan työn kuvamuotoista sisältöä. Jos saat em. mukaisen virheilmoituksen, pyydä ohjaajaltasi lupa palauttaa työ uudelleen Laturiin. Muunna työsi PDF/A-tiedostoksi, jonka Turnitin hyväksyy (fontit sisältyvät työhön) ja palauta tiedosto Laturiin.