Laturi-opas

Turnitin - tekstin vertailuohjelma

Turnitin on tekstin alkuperäisyyden tarkastamiseen tarkoitettu ohjelma. Palvelu vertaa opiskelijan kirjoittamaa kirjallista tekstiä laajaan artikkeleista, lehdistä, kirjoista, internetsivuista ja opinnäytetöistä koostuvaan kansainväliseen tietokantaan ja etsii samankaltaisuuksia opiskelijan tekstin ja tietokannan lähteiden välillä. Turnitin antaa palautteen opiskelijan tekstissä, jossa näkyy prosentteina samankaltaisuus lähteistä löytyvien tekstien kanssa.

UKK - Turnitin

Haluan tarkistuttaa opinnäytetyöni Turnitinissa jo ennen Laturiin syöttämistä. Onko se mahdollista?

Työn voi tarkistuttaa Moodlessa, mutta keskeneräisiä opinnäytetöitä ei tule indeksoida eli siirtää Turnitin -järjestelmän vertailuaineistoon. Oulun yliopiston osalta opinnäytteiden lopullinen tekstin vastaavuuden/ plagioinnin tarkastelu tapahtuu Laturi -järjestelmässä.


Olen taittanut opinnäytetyöni taitto-ohjelmalla. Vaikuttaako tämä Turnitinin käyttöön?

Turnitinin käyttö edellyttää, että teksti on koneluettavassa muodossa. Mikäli työ on taitto-ohjelmassa tai kuvankäsittelyohjelmassa muutettu kuvamuotoon ei plagioinnintunnistus onnistu. Suosittelemme työn taittamista joko vektoripohjaisessa taitto-ohjelmassa (esim. Adobe InDesign) tai tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. Microsoft Word).


Kuinka TurnitIn-analyysiä tulee tulkita?

On tärkeä muistaa, ettei samankaltaisuus tarkoita välttämättä plagiointia. Prosenttiluku on aina suhteessa tekstin pituuteen eli lyhyissä teksteissä prosenttiluku voi olla huomattavasti suurempi kuin pitkissä. Samankaltaisuusraportti ottaa huomioon myös oikeaoppiset lainaukset ja lähdeluettelon, mikä tietysti suurentaa prosenttia. Nollaprosenttiin ei tarvitse pyrkiä, se voi olla jopa mahdoton saavuttaa. Turnitinin on tarkoitettu nimenomaan korjaamaan ja auttamaan akateemisen tekstin kirjoittamisessa sekä paljastamaan tarkoituksellisen plagioinnin. 

Tutustu Turnitin-yhtäläisyysraportin tulkitseminen -ohjeisiin (eng).