Skip to main content

Tietokantojen oppaat: Web of Science

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Web of Science

Tietokantaoppaat: Web of Science

KUVAUS ESIMERKIT

Katkaisu- ja korvausmerkit

- sanan alussa, keskellä tai lopussa
 

 

 
*   tarkoittaa 0…n merkkiä

steel*
> steel, steels, steelmaking

*archaeolog*
> archaeological, osteoarchaeology

on yhden merkin korvausmerkki organi?ation*

$ tarkoittaa 0 ja1 merkkiä

steel$
>
steel ja steels

Monikot yms.

Hakee automaattisesti sanojen monikkomuotoja, verbien eri aikamuotoja, adjektiivien vertailuasteita sekä sanojen erilaisia kirjoitusmuotoja (Britti- ja Amerikan englanti) Topic ja Title-hauissa.

 

Ei ole käytössä fraasissa eikä katkaistuissa sanoissa.

run
> run, running, ran

loud
> loud, louder, loudest

color
> color, colour

color*
> color, colors, colorful

Fraasi

 Lainausmerkit
- voi käyttää katkaisua * ja ?
- katkaisumerkki $ ei toimi lainausmerkkien sisällä

- fraasihaussa monikkomuodot eivät tule automaattisesti, vaan on käytettävä katkaisumerkkiä

"bio oil*"
 

Boolen operaattorit AND, OR, NOT

- voi kirjoittaa pienillä tai isoilla kirjaimilla

Peräkkäin kirjoitetut sanat on AND-operaatio.

bio oil* energ*
> bio AND oil* AND energ*

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. NEAR/x
2. SAME
3. NOT
4. AND
5. OR

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

(biodiesel* or "bio oil*") and energ*

 

Läheisyysoperaattorit

- luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä

- voi käyttää katkaisumerkkejä

NEAR/n sanat kumminpäin vain, n ≥ 0

energ* NEAR/3 poli*

(brit* OR "united kingdom") NEAR/5 "european union"

SAME 
- käytössä vain osoitekentässä hakemassa samassa osoitteessa esiintyvät sanat

oulu SAME univ* 

Vinkkejä haun toteutukseen Topic kohdistuu kenttiin: Title, Abstracts, Author Keywords, Keywords Plus
Viitteiden siirto RefWorksiin

Valitse viitteet
» Save to RefWorks (Huom! Mahdollinen pop-upin esto)

MUITA OPPAITA

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi-opas: