Web of Science -opas

Web of Science -tutkijaprofiilit (Author Record)

Jokaisella Web of Science -tietokantaan indeksoidun julkaisun kirjoittajalla on oma profiilinsa, jossa nimen ja nimivariaatioiden lisäksi kerrotaan affiliaatio(t), julkaisut, viittaukset ja H-indeksi.

Web of Science on viittaustietokanta

Myös lähdeluetteloiden julkaisut tallennetaan. Viittausmäärien ajallinen kattavuus:

 • Sciences: 1900-present
 • Social Sciences: 1900-present
 • Arts & Humanities: 1975-present
 • Proceedings: 1990-present
 • Books: 2005-present
 • Emerging Source Citation Index: 2005-present.

Web of Sciencea voi käyttää viittausanalyysiin, jossa artikkelin saamien viittausten perusteella arvioidaan

 • artikkeleita
 • lehtiä
 • tutkijoita, esim. H-indeksi
 • tutkijoiden affiliaatioita eli esimerkiksi yliopistoja, yliopistorankingit
 • maita.

Oulun yliopiston tilaukseen kuuluu Journal and Highly Cited Data, joka kattaa aineistot

 • Journal Citation Reports
 • Essential Science Indicators.

APUA TIEDONHAKUUN