Web of Science -opas

Web of Science -tutkijaprofiilit (Author Record)

Jokaisella Web of Science -tietokantaan indeksoidun julkaisun kirjoittajalla on oma profiilinsa, jossa nimen ja nimivariaatioiden lisäksi kerrotaan affiliaatio(t), julkaisut, viittaukset ja H-indeksi.

Web of Science on viittaustietokanta

Myös lähdeluetteloiden julkaisut tallennetaan. Näin on tehty vuodesta 1900 lähtien ilmestyneille julkaisuille.

The number of citing articles you can view on the Citing Articles page may be smaller than the number listed in the Times Cited count on the Results and Full Records pages if your institution's subscription does not include all years and all citation indexes.

Web of Sciencea voi käyttää viittausanalyysiin, jossa artikkelin saamien viittausten perusteella arvioidaan

  • artikkeleita
  • lehtiä
  • tutkijoita, esim. H-indeksi
  • tutkijoiden affiliaatioita eli esimerkiksi yliopistoja, yliopistorankingit
  • maita.

Oulun yliopiston tilaukseen kuuluu Journal and Highly Cited Data, joka kattaa aineistot

  • Journal Citation Reports
  • Essential Science Indicators.

APUA TIEDONHAKUUN