Web of Science -opas

Hakukentät

Käytettävissä olevat hakukentät vaihtelevat tietokannoittain.

 • All fields: vain Core Collectionissa, jonka oletushaku, hakee kaikista kentistä.
 • Topic: hakee otsikoista, tiivistelmistä ja asiasanoista.

Hakutuloksen rajaus (Refine results)

Rajausvaihtoehdot vaihtelevat haetun tietokannan perusteella. Kun haetaan kaikista tietokannoista, saadaan tietokantakohtaisia rajausvaihtoehtoja. Tässä on esitelty Core Collection -haun jälkeen tulevia rajauksia.  

Peer reviewed -rajausta ei ole tarjolla, koska suurin osa Core Collectionin sisällöstä on vertaisarvioitua.

Rajaukset voidaan ottaa käyttöön (Refine) tai sulkea pois (Exclude).

Quick Filters
Web of Science Categories (Core Collection)
 • Julkaisut on jaettu 254 aihealueeseen.
 • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen.
Affiliations & Countries/Regions
 • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, esim. yliopistot, joissa tutkimus on tehty.
 • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.
Funding Agencies
 • Science Citation Index Expanded vuodesta 2008
 • Social Sciences Citation Index vuodesta 2015.
Editorial Notices
 • retracted, withdrawn, expression of concern.
Research Areas (kaikki tietokannat)
 • Julkaisut on jaettu 152 tutkimusalaan.
 • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen.
 • After a topic search at the All Databases level, you can refine by Research Areas and focus on content you are interested in without having to know the specialized vocabularies of each indexing system. 
Document Types

Hakutuloksen lajittelu (Sort by)

Relevance - relevanssia lisäävät:
 • Hakusanaosumien useus.
 • Hakusanojen esiintyminen otsikossa tai asiasanoissa (Keywords) verrattuna tiivistelmään tai Keywords Plus -kenttään.
Recently added
 • Tietokantaan lisäämispäivä, ei siis ole julkaisuvuoteen liittyvä uutuusjärjestys.
Citation class
 • Background: previously published research that orients the current study within a scholarly area.
 • Basis: references that report the data sets, methods, concepts and ideas that the author is using for her work directly or on which the author bases her work
 • Support: references which the current study reports to have similar results to. This may also refer to similarities in methodology or in some cases replication of results.
 • Differ: references which the current study reports to have differing results to. This may also refer to differences in methodology or differences in sample sizes, affecting results.
 • Discuss: references mentioned because the current study is going into a more detailed discussion.
Date: newest first / oldest first
 • Julkaisuvuoteen liittyvä uutuusjärjestys.
Citations: highest first / lowest first
 • Viittausmäärä eli viittaavien julkaisujen määrä.
Usage (all time) / (last 180 days): most first
 • Käytöksi lasketaan kokotekstilinkin klikkaaminen ja viitteidenhallintajärjestelmään siirtäminen.
 • Laskenta aloitettu v. 2013, joka on siis all time -vaihtoehdon aloitusvuosi.

APUA TIEDONHAKUUN