Web of Science -opas

Katkaisumerkki: asteriski eli tähtimerkki * korvaa 0…n merkkiä

Katkaisumerkki on yleensä sanan lopussa:

product* > products, production, producting, producted, productive...

Katkaisumerkki voi olla sanan alussa ja lopussa; sananalkuinen katkaisu on käytössä vain Topic- ja Title-hakukentissä:

*behavio* > neurobehavior, biobehavioural...
*game* > game, videogamers, gameplay, ligament, gamete...

Korvausmerkki: kysymysmerkki ? korvaa yhden merkin:

organi?ation* > organization, organisational, organizationally...
voidaan hakea myös organisation* OR organization*

 

Korvausmerkki: dollarimerkki $ korvaa 0 tai yhden merkin:

an$esthesia > anesthesia, anaesthesia

Erilaisia kirjoitusasuja löytyy myös ilman korvausmerkkiä:

anesthesia > anesthesia, anaesthesia

Katkaisumerkin kanssa pitää hakea molemmilla:

anesthe* OR anaesthe*
voidaan hakea myös: an$esthe*

Lainausmerkeillä etsitään peräkkäin esiintyviä sanoja eli sanaliittoja, fraaseja ja nimiä 

Lainausmerkkeihin laittaminen estää automaattisen taivutusmuotojen ja eri kirjoitusasujen löytymisen:

"defence organisation" > defence organisation
"out-of-hospital" > out-of-hospital
"rangifer tarandus tarandus"
"Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns"

Voi käyttää katkaisua:

"soci* emotion*" > socio-emotionally, social emotional
"defen?e organi?ation*" > defence/defense organisation, defence/defense organizations, defence/defense organisation's, defence/defense organizations', defence/defense organizational...

Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat peräkkäin esiintyvät sanat

story-tell* >  story-telling, story tellers
story-tell* on sama kuin "story tell*"

defence-organisation > defence/defense organisation, defence/defense organizations

Ilman yhdysviivaa tai lainausmerkkejä haku on AND-operaatio:

story tell* on sama kuin story AND tell*

Jotkin yhdysviivalliset sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen. Ne on haettava OR-operaattorilla:

multi-profession* OR multiprofession* 

Web of Science / Oulun yliopisto

Web of Sciencea saavat käyttää yliopiston opiskelijat ja henkilökunta, etäkäytössä yliopiston tunnuksilla (Haka Login tai VPN-yhteys), OYS:n henkilökunta ja kirjaston paikallisasiakkaat.

Lisätietoa tiedonhausta

APUA TIEDONHAKUUN