Web of Science -opas

Boolen operaattorit

Boolen operaattorit AND, OR, AND NOT voi kirjoittaa pienillä tai isoilla kirjaimilla.

Peräkkäin kirjoitetut sanat on AND-operaatio: 

bio oil* energ* on sama kuin bio AND oil* AND energ*

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä

sensor NEAR/5 robot AND water OR orbit OR planet

  1. NEAR/n
  2. SAME
  3. NOT
  4. AND
  5. OR
  1. NEAR: First, WoS processes the NEAR connector by looking for documents where sensor is within 5 words of robot.
  2. AND: Next, it looks for documents containing step 1 documents and water.
  3. OR: Finally, it processes the OR operator, returning documents it found in steps 1 and 2 that contain orbit or planet.

 

Suluilla voi määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin

(wind OR solar) AND (power OR energy)  

(biodiesel* or "bio oil*") and energ*

(sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) NEAR/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))

Lisätietoa tiedonhausta

APUA TIEDONHAKUUN