Vastuullinen julkaisumetriikan käyttö Oulun yliopistossa

Bibliometriikan tuki Oulun yliopistossa

Oulun yliopiston kirjaston julkaisupalveluissa viisi informaatikkoa tuottaa bibliometrisia palveluja. Tiimi tekee bibliometrisiä analyysejä maksutta tiedekuntien, tutkimusyksiköiden ja tutkimusryhmien päätöksenteon tueksi. Lisäksi palveluihin kuuluu neuvonta, ohjaus ja koulutukset. Palvelun helpdesk-osoite on bibliometriikka@oulu.fi 

Alla olevassa taulukossa on listattu Oulun yliopiston suositukset asiantuntijapalveluiden käytöstä julkaisumetriikan osalta 

Julkaisuanalyysin tyyppi Toimeksiannot bibliometrisille palveluille Analyysien tuottaminen itse, bibliometristen palveluiden konsultointi suositeltavaa
Rekrytointi: tenure- ja professuurihaut x  
Rekrytointi: muut tutkimus- ja opetuspainotteisten tehtävien haut   x
Rekrytointi: Asiantuntija-analyysit x x
Rahoitushakemukset: laajat hankehakemukset x  
Rahoitushakemukset: muut (x) x
Rahanjako x  
Strategiatyön tuki x x
Palkitseminen x  
Julkaisukanavien arviointi (x) x
Hanke-/vuosiraportointi     (x) x
Tutkimusaihealueiden analyysit (x) x
Yhteistyöanalyysit (x) x
Tutkijan ja tutkimuksen näkyvyys (x) x
Analyysit julkaisujen tueksi   x
Tutkijaprofiilit ja -tunnisteet   x

(x) Bibliometriset palvelut tuottaa analyysit resurssien niin salliessa

Bibliometriset palvelut Patiossa 

Aiheesta lisää Patiossa 

Lähteenä Kansallinen julkaisumetriikkaopas

Tämän oppaan lähteenä on käytetty kansallisesti alan asiantuntijoiden yhteistyönä tuotettua Kansallista julkaisumetriikkaopasta (KJMO).

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.