Vastuullinen julkaisumetriikan käyttö Oulun yliopistossa

Suositus vastuulliseen julkaisumetriikan käyttöön Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto on sitoutunut vastuulliseen julkaisumetriikan käyttöön allekirjoittamalla kansainvälisen Dora-julistuksen vuonna 2020. Doran keskeisin suositus kieltää lehtiperustaisten indikaattorien (kuten Journal Impact Factor ja Julkaisufoorumiluokitus) käytön yksittäisen tutkijan arvioinnissa yksittäisen tutkimusartikkelin laadun mittaamisen korvikkeena. Tätä suositusta on tärkeää noudattaa, sillä yksittäisen julkaisun laatu ei ole riippuvainen siitä, minkä tasoisessa julkaisukanavassa se on julkaistu. 

Doran lisäksi keskeinen suositus on TSV:n koordinoima Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt: Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Julkaisumetriikkaan liittyen suositus sisältää osion vastuullisesta julkaisumetriikan käytöstä, joka on tuotettu kansallisella tasolla julkaisumetriikka-asiantuntijoiden toimesta. Oulun yliopiston suositus perustuu em. kansalliseen suositukseen.

Huomioitavat asiat julkaisumetriikan käytöstä Oulun yliopistossa: 

  1. Julkaisumetriikkaa suositellaan käytettävän pääsääntöisesti laadullisen asiantuntija-arvioinnin tukena. Yksittäistä tutkijaa arvioitaessa pääasiallisena arviointimenetelmänä tulee käyttää asiantuntija-arviointia. 

  1. Yksittäistä tutkijaa arvioidessa ei saa käyttää lehtiperusteista metriikka, kuten Impact factor tai Julkaisufoorumitasot, yksittäisen tutkimusartikkelin laadun mittaamisen korvikkeena. Oulun yliopisto on sitoutunut tähän allekirjoittaessaan DORA-julistuksen. 

  1. Julkaisumetriikan tulee perustua arvioinnin kohteen kannalta relevanttiin dataan. Käytettävän datan tiedossa olevat rajoitteet tulee tuoda ilmi. 

  1. Datan, analyysimenetelmien ja tulosten suhteen on toimittava mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Mahdollisuuksien mukaan arvioinnin kohteen tulee olla mahdollista tarkistaa analyysin pohjana käytetty data sekä analyysien tulokset. 

  1. Julkaisumetriikkaa tuottaessa ja käyttäessä tulee ottaa huomioon tieteenalojen erot ja monitieteisyys. 

  1. Arvioinnissa käytettävät julkaisumetriikan indikaattorit tulee valita niin, että niillä pystytään vastaamaan arvioinnin tavoitteisiin. 

  1. Tulokset tulee raportoida arvioinnin kohteen, menetelmien ja datan kannalta relevantilla indikaattoriarvojen tarkkuudella. Soveltumattomat indikaattorit tulee jättää pois raportoinnista. 

  1. Julkaisumetriikan tuottamisessa ja hyödyntämisessä tulee käyttää alan asiantuntemusta 

Dora-julistus (San Franscisco Declaration on Research Assessment) 

Aiheesta lisää Patiossa 

Aiheesta lisää Kansallisessa julkaisumetriikkaoppaassa 

Lähteenä Kansallinen julkaisumetriikkaopas

Tämän oppaan lähteenä on käytetty kansallisesti alan asiantuntijoiden yhteistyönä tuotettua Kansallista julkaisumetriikkaopasta (KJMO).

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.