Vastuullinen julkaisumetriikan käyttö Oulun yliopistossa

Bibliometristen analyysien raportointi

Oulun yliopistossa noudatetaan vastuullisen julkaisumetriikan periaatteita. Kirjaston bibliometriikkatiimi on yhdessä yliopiston tutkijan vastuullisen arvioinnin työryhmän kanssa luonut mallin rekrytointien yhteydessä tehtäville julkaisuanalyyseille

Bibliometriset analyysit raportoidaan aina huomioiden analyysin tarkoitus, julkaisujen tieteenala ja käytettävissä oleva julkaisudata. Raportin lisäksi analyysin tuottajan ja toimeksiantajan on suositeltavaa käydä yhdessä läpi analyysia ja varmistaa sen oikea tulkinta.

Kansalliset ja kansainväliset suositukset suosittelevat ottamaan huomioon seuraavat seikat

  • Muistetaan, että julkaisuperusteista metriikkaa voidaan käyttää laadullisen asiantuntija-arvioinnin tukena, mutta se ei saa olla ainoa menetelmä arvioitaessa yliopistoja, niiden yksiköitä tai yksittäisiä tutkijoita.
  • Koko analysointiprosessin tulee olla mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä: käytetty data, analyysimenetelmät sekä tulokset.
  • Analysoinnin kohteena olevalle on tarjottava mahdollisuus tarkistaa analyysin pohjana käytetty data sekä analyysin tulokset mahdollisuuksien mukaan. 
  • Analyysin tulokset tulee esittää relevantilla indikaattoriarvojen tarkkuudella. Soveltumattomat indikaattorit tulee jättää pois analyysin tuloksista.
  • Koska julkaisu- ja viittauskäytännöt eri tieteenaloilla eroavat merkittävästi toisistaan, ei eri tieteenalojen tuloksia pitäisi verrata keskenään.
  • Julkaisumetriikan tuottaminen ja tulosten tulkinta edellyttää riittävää julkaisumetristen menetelmien tuntemusta. On tärkeää, että julkaisumetriikkaa hyödyntävät tahot ymmärtävät käytetyt menetelmät ja niiden mahdolliset rajoitteet sekä osaavat tulkita ja hyödyntää analyysien tuloksia vastuullisesti.

Lisää aiheesta Kansallisessa julkaisumetriikkaoppaassa Tulosten esittäminen ja tulkinta

Lähteenä Kansallinen julkaisumetriikkaopas

Tämän oppaan lähteenä on käytetty kansallisesti alan asiantuntijoiden yhteistyönä tuotettua Kansallista julkaisumetriikkaopasta (KJMO).

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.