Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fysiikan, matematiikan ja tähtitieteen tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

Siirrä hyvät viitteet talteen viitteidenhallintaohjelmaan.

Viitteidenhallintaohjelman avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

Mendeley

- ilmainen viitteidenhallintaohjelma, jonka avulla voi mm. kerätä viitetietoja eri lähteistä ja jakaa viitteitä muiden kanssa.

- Mendeleyn avulla voi myös muotoilla tekstiviittaukset sekä lähdeluettelon eri viittaustyylien mukaisesti.

Mendeley-opas

Muita viitteidenhallintaohjelmia ovat esim. JabRefBibTeX, Zotero.

Huom! Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun tilaukset RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan päättyivät 31.12.2021

Kirjaston uutinen: RefWorks-viitteidenhallintaohjelman sopimus päättyy 31.12.2021

BibTeX viitteidenhallinnassa

BibTeX on työkalu kirjallisuusviitteiden hallintaan LaTeX-järjestelmässä. Viittausten ja lähdeluettelon tekoa varten tarvitaan:

 1. Viitetiedosto (.bib –tiedosto), joka sisältää viitteet BibTeX –formaatissa. Viitteet saa tallennettua BibTeX-muotoisina useimmista viite- ja kokotekstitietokannoista sekä Google Scholarista. Voit käyttää apuna myös jotain viitteidenhallintaohjelmaa, esim. JabRef toimii hyvin BibTeXin kanssa.
 2. Tekstissä viittaukset tehdään komennolla \cite{viitteen identifiointitunnus}, esim. \cite{Kivi2017}
 3. Bibliografinen tyylitiedosto (.bst -tiedosto). Tiedosto tallennetaan samaan hakemistoon, jossa työn alla oleva .tex -dokumentti on. LaTeX-kirjoitusohjelmissa on usein jo valmiina tyylitiedostoja ja -paketteja.
 4. Ennen  \end{document}  -komentoa lisätään:
  \bibliographystyle{tyylitiedoston_nimi}
  \bibliography{viittetiedoston_nimi}
 5. PDF-tiedosto ladotaan komennoilla

pdflatex
bibtex
pdflatex
pdflatex

Lisätietoa:

Managing References with LaTeX/BibTeX (University of Melbourne)

Lähdeviittaukset ja lähdeluettelo BibTeXillä (video)

JabRef-viitteidenhallintaohjelma (video)

Opinnäytteet

Sähköiset opinnäytteet Jultikassa

 • Voit rajata listaa mm. opinnäytteen tyypin ja oppiaineen mukaan.
 • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.

Uusimpia graduja:

Loading ...
Loading ...

Ennen vuotta 2013 tehtyjen opinnäytteiden tiedot ovat Oula-Finnassa

Oulun yliopiston väitöstilaisuustiedotteet

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Muita lähteitä

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

 Valmistuminen -sivulla on Fysiikan laitoksen ohjeita opinnäytteiden tekoon.

Ohje aineiden ja tutkielmien kirjoittajalle, matemaattisten tieteiden laitos.

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto