Skip to main content

Fysiikan, matematiikan ja tähtitieteen tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

New RefWorks -opas

Lisäksi avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, JabRefBibTeX, Zotero.

Mendeley-opas (Tampereen yliopiston kirjasto)

BibTeX viitteidenhallinnassa

BibTeX on työkalu kirjallisuusviitteiden hallintaan LaTeX-järjestelmässä. Viittausten ja lähdeluettelon tekoa varten tarvitaan:

 1. Viitetiedosto (.bib –tiedosto), joka sisältää viitteet BibTeX –formaatissa. Viitteet saa tallennettua BibTeX-muotoisina useimmista viite- ja kokotekstitietokannoista sekä Google Scholarista. Voit käyttää apuna myös jotain viitteidenhallintaohjelmaa, esim. JabRef toimii hyvin BibTeXin kanssa.
 2. Tekstissä viittaukset tehdään komennolla \cite{viitteen identifiointitunnus}, esim. \cite{Kivi2017}
 3. Bibliografinen tyylitiedosto (.bst -tiedosto). Tiedosto tallennetaan samaan hakemistoon, jossa työn alla oleva .tex -dokumentti on. LaTeX-kirjoitusohjelmissa on usein jo valmiina tyylitiedostoja ja -paketteja.
 4. Ennen  \end{document}  -komentoa lisätään:
  \bibliographystyle{tyylitiedoston_nimi}
  \bibliography{viittetiedoston_nimi}
 5. PDF-tiedosto ladotaan komennoilla

pdflatex
bibtex
pdflatex
pdflatex

Lisätietoa:

Managing References with LaTeX/BibTeX (University of Melbourne)

Lähdeviittaukset ja lähdeluettelo BibTeXillä (video)

JabRef-viitteidenhallintaohjelma (video)

Citavi reference management tool - Creating a Publication with LaTeX

Opinnäytteet

Sähköiset opinnäytteet Jultikassa

 • Voit rajata listaa mm. opinnäytteen tyypin ja oppiaineen mukaan.
 • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.

Uusimpia graduja:

Loading ...
Loading ...

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Muita lähteitä

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

 Valmistuminen -sivulla on Fysiikan laitoksen ohjeita opinnäytteiden tekoon.

Ohje aineiden ja tutkielmien kirjoittajalle, matemaattisten tieteiden laitos.

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto