Siirry pääsisältöön

Fysiikan, matematiikan ja tähtitieteen tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

Siirrä hyvät viitteet talteen viitteidenhallintaohjelmaan. Viitteidenhallintaohjelman avulla voit:

 • luoda tietokannan itse valituista viitteistä
 • kerätä viitetietoja eri lähteistä
 • jakaa viitteitä muille
 • kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
 • tehdä lähdeluettelon
 • muotoilla tekstiviittaukset sekä lähdeluettelon eri viittaustyylien mukaisesti.
Viitteidenhallintaohjelmia

LaTeXin käyttäjälle hyödyllisiä ohjelmia ovat myös mm. JabRef ja BibTeX

BibTeX viitteidenhallinnassa

BibTeX on työkalu kirjallisuusviitteiden hallintaan LaTeX-järjestelmässä. Viittausten ja lähdeluettelon tekoa varten tarvitaan:

 1. Viitetiedosto (.bib –tiedosto), joka sisältää viitteet BibTeX –formaatissa. Viitteet saa tallennettua BibTeX-muotoisina useimmista viite- ja kokotekstitietokannoista sekä Google Scholarista. Voit käyttää apuna myös jotain viitteidenhallintaohjelmaa, esim. JabRef toimii hyvin BibTeXin kanssa.
 2. Tekstissä viittaukset tehdään komennolla \cite{viitteen identifiointitunnus}, esim. \cite{Kivi2017}
 3. Bibliografinen tyylitiedosto (.bst -tiedosto). Tiedosto tallennetaan samaan hakemistoon, jossa työn alla oleva .tex -dokumentti on. LaTeX-kirjoitusohjelmissa on usein jo valmiina tyylitiedostoja ja -paketteja.
 4. Ennen  \end{document}  -komentoa lisätään:
  \bibliographystyle{tyylitiedoston_nimi}
  \bibliography{viittetiedoston_nimi}
 5. PDF-tiedosto ladotaan komennoilla

pdflatex
bibtex
pdflatex
pdflatex

Lisätietoa:

Managing References with LaTeX/BibTeX (University of Melbourne)

Lähdeviittaukset ja lähdeluettelo BibTeXillä (video)

JabRef-viitteidenhallintaohjelma (video)

Opinnäytteet

Sähköiset opinnäytteet OuluREPOssa

 • Voit rajata listaa mm. hakusanoilla ja opinnäytteen tyypin mukaan.
 • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.

Uusimpia graduja:

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Muita lähteitä

Ohjeita opinnäytteen tekijälle

 

 Valmistuminen -sivulla on fysiikan laitoksen ohjeita opinnäytteiden tekoon.

Ohje aineiden ja tutkielmien kirjoittajalle, matemaattisten tieteiden laitos.

Tutkimusaineistonhallinta tieteellisen tiedonhankinnan oppaassa.

 

Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjauksen mukaan yliopiston opinnäytetyöt ja väitöskirjat sekä muut yliopiston julkaisemat julkaisut julkaistaan avoimina sähköisessä muodossa ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan lisensoimaan CC-BY-lisensseillä.

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto