Skip to main contentActa Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Julkaisuprosessi

Julkaisuprosessi

 

*) Julkaisuprosessi alkaa, kun tekijällä on tohtorikoulutustoimikunnan myöntämä väittelylupa ja toimitus on saanut häneltä koko aineiston vähintään 6 viikkoa ennen väitöstä:

 • Täytetty julkaisusopimus (2 kpl) koulutuspäällikön vahvistamana ja tekijän allekirjoittamana.
 • Lopullinen käsikirjoitus kielentarkistettuna ja oikoluettuna, sarjan vaatimassa muodossa Word-tiedostona tai Juvenes Printissä taitettuna. Käsikirjoituksessa on mukana kielentarkastetut suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät .
 • Julkaistut osajulkaisut PDF-tiedostoina ja julkaisemattomat Word-tiedostona esim. Acta-malliin taitettuna.
 • Osajulkaisujen kustantajien luvat ja muut uudelleenjulkaisemiseen tarvittavat luvat.

Actan toimitus

 • Taittoon liittyvät toimenpiteet
 • Kansien teko ja tarkistuttaminen väittelijällä
 • PDF-tiedoston lähettäminen väittelijälle ja sarjatoimittajalle sekä muun aineiston lähettäminen sarjatoimittajalle.

Sarjatoimittaja

 • Väittelijä sopii tapaamisen tai puhelinneuvotteluajan sarjatoimittajan kanssa.
 • Sarjatoimittaja tarkistaa sopimukset, luvat ym. ja ilmoittaa tapaamisessa tekijälle yhteenveto-osan mahdolliset korjausvaatimukset. Tekijä pyytää toimituksesta Word-tiedoston, tekee siihen sovitut korjaukset ja lähettää tiedoston toimitukseen.
 • Sarjatoimittaja hyväksyy julkaisun, allekirjoittaa julkaisusopimuksen ja lähettää sen painoon.
 • Julkaisupalvelut siirtää aineiston painoon.

Sarjatoimittajan tarkastukseen on syytä varata mm. korjauksien määrästä riippuen 1 – 2 viikkoa.

Paino

 • Väittelijä ottaa yhteyttä kirjapainoon ja antaa luvan painoprosessiin.
 • Paino postittaa oikovedoksen väittelijän tarkistettavaksi.
 • Väittelijä tekee mahdolliset korjaukset toimituksesta pyytämäänsä tiedostoon.
 • Julkaisu painetaan.
 • Väitöskirjat postitetaan Linnanmaalle keskusaulan virastomestareille.

Ripustusaika

 • Painetun väitöskirjan on oltava esillä julkisesti 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Jakelu

 • Virastomestarit lähettävät tekijälle ilmoituksen sähköpostilla, kun kirjat ovat saapuneet Linnanmaan keskusaulaan, jolloin tekijä voi hakea omat kappaleensa. Virastonmestarit jakavat pakolliset jakelukappaleet. Lisätietoa jakelusta.

Väitöksestä tiedottaminen

Viestintäpalveluiden ohjeet väitöksestä tiedottamiseen.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000