Tieteellisen tiedonhankinnan opas: 6. Tutkimusaineistonhallinta

Data-arkistot

Tutkimusaineistoa ei tarvitse aina kerätä itse alusta lähtien. Tietoa valmiista tutkimusaineistoista löydät tutkimusaineistojen hakupalveluista, Lisätietoja: Tutkimusaineistonhallinta -opas

Tutkimusaineistoihin viittaaminen

Tutkimusaineistoihin viitataan samalla periaatteella kuin muihinkin tiedonlähteisiin. Tässä APA 6th -viittaustyylin mukainen lähdeluettelomerkintä (Taipale, 2020):

Taipale, T. (2020). Nuorisovaltuutettujen näkemyksiä ilmastonmuutoksesta 2019 [sähköinen tietoaineisto]. urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3378

Tarvitseko apua datanhallinnassa?

Voit olla yhteydessä datatukeen (myös suomeksi):

researchdata@oulu.fi

Mitä tutkimusaineistonhallinta on?

Tutkimusaineistolla perustellaan ja on tarvittaessa voitava toistaa tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen aikana kertyvä tutkimusaineisto (tutkimusdata) on kerättävä, tallennettava ja järjestettävä huolellisesti ja hallitusti, jotta siihen voidaan tarvittaessa palata. Tutkimusaineistoa, sen käyttöä ja säilytystä koskevat kuvailutiedot (metadata) ovat myös tärkeitä. Lisäksi on huolehdittava, että esimerkiksi tutkimusaineiston tietoturva, tekijänoikeudet ja mahdollisten henkilötietojen tietosuoja on asianmukaisesti varmistettu niin kauan, kuin aineistoa säilytetään.

Tutkimusaineistonhallintasuunnitelma

Tutkimusaineistonhallinta kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön, ja tutkimusaineistonhallintasuunnitelma on laadittava jo tutkimussuunnitelman yhteydessä. Aineistonhallintasuunnitelma säästää lopulta aikaa ja pienentää datan häviämisen riskiä. Asiallinen aineistonhallintasuunnitelma kertoo sinun olevan suunnitelmallinen, arvostavan tutkimusaineistoasi sekä toimivan eettisesti.

Vastuullinen tutkimus ja tutkimusaineistot

Avaamalla ja jakamalla tutkimusainestosi mahdollisuuksien mukaan helpotat sen mahdollista uudelleenkäyttöä ja varmistat sen säilymisen ja saavutettavuuden myös oman tutkimusprojektisi päätytyyä. Lisätietoa vastuullisen tutkimuksen toteuttamisesta Oulun yliopistossa.

Julkisin varoin tehtyä tutkimusta ja sen tuotoksia koskee ns. FAIR-periaate, jonka mukaisesti tutkimusaineistojen on oltava löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivina (Interoperable) sekä uudelleenkäytettävinä (Reusable). Katso oheinen video ja mieti, miten periaate toteutuu puheenaiheena olevassa tutkimusaineistossa.

 

Data Sharing and Management Snafu in 3 Short Acts. NYU Health Sciences Library / Karen Hanson, Alisa Surkis and Karen Yacobucci undefined

Mikä on tutkimusaineistoa?

undefined