Siirry pääsisältöön

Geotieteiden tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

Siirrä hyvät viitteet talteen viitteidenhallintaohjelmaan. Viitteidenhallintaohjelman avulla voit:

 • luoda tietokannan itse valituista viitteistä
 • kerätä viitetietoja eri lähteistä
 • jakaa viitteitä muille
 • kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
 • tehdä lähdeluettelon
 • muotoilla tekstiviittaukset sekä lähdeluettelon eri viittaustyylien mukaisesti.
Viitteidenhallintaohjelmia

LaTeXin käyttäjälle hyödyllisiä ohjelmia ovat myös mm. JabRef ja BibTeX

Kielenhuolto

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

 • Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 
 • Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.
 • Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Oppiaineen omat ohjeet

Tutkielman kirjoittamisen teknisinä ohjeina suositellaan käytettäväksi Helsingin yliopiston geologian ja maantieteen laitoksen graduopasta.

Geotieteiden uusimmat e-gradut

Loading ...

Opinnäytteet

Sähköiset opinnäytteet Jultikassa

 • Voit rajata listaa mm. opinnäytteen tyypin ja oppiaineen mukaan.
 • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.

Kandidaatintyöt

 • Oulun yliopiston e-kadidaatintyöt Jultika-tietokannassa

Pro Gradut

Väitöskirjat

 • Oulun yliopiston elektroniset väitöskirjat Jultika - tietokannassa.

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Muita lähteitä