Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-lehdet: Elektroniset lehdet

Tietoa elektronisista lehdistä ja e-lehtitietokannoista

E-lehtien hankinta ja käyttö

Tieteelliset lehdet tilataan pääsääntöisesti elektronisina versioina.

Kaikki tilatut lehdet luetteloidaan Oula-Finna-tietokantaan.

Lisäksi voit löytää vapaasti luettavissa olevia tieteellisiä lehtiä ja artikkeleita verkosta.

Elektronisten aineistojen käyttöehdot kerrotaan tietokannan, kustantajan tai lehden sivuilla.

Elektronisiin aineistoihin liittyvät tiedustelut: elele@oulu.fi.

E-aineistoon viittaaminen

Tietokannasta löytyvä julkaisu

Kun käytät lähteenä tietokannasta löytyvää julkaisua (artikkeli, e-kirja tms.), esimerkiksi APA-viittauskäytäntö ohjeistaa näin:

  • älä lisää tietokannan nimeä
  • älä lisää tietokannan URL-osoitetta
  • lisää DOI, jos julkaisulla on sellainen
  • jos ei ole DOI:ta, tee kuten painetun julkaisun kanssa.
     

Sivunumeroton e-kirja

  • tekstin sisällä voidaan viitata kirjan lukuun tai kappaleeseen
  • kirja-artikkeli lähdeluettelossa: jätä sivunumerot pois.


Nettilähteet: avoimet (open access) julkaisut, nettisivut

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten aineistoon pääsee käsiksi:

1. Pysyvään tunnukseen perustuva linkki, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink).
DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste].
DOI:n voi selvittää kustantajan sivulta tai esimerkiksi täällä:

2. Viittaus verkkoarkiston, esim. Internet Archive tai Memento, olemassaolevaan tai itse tallentamaasi versioon.

3. URL-osoitteiden käyttöä viittaamisessa tulisi välttää.

Lähde ja lisätietoa: Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), s. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.

Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.

Avoin julkaiseminen (Open access, OA) Tapa julkaista tieteellistä tietoa verkossa niin, että se on vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Artikkeli voi olla alun perin avoimena julkaistu tai siitä saattaa olla jokin versio rinnakkaistallennettuna esim. julkaisuarkistossa. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta.

DOI (Digital Object Indentifier) Elektronisten julkaisujen, artikkeleiden, kirjojen, kirja-artikkeleiden, pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon. DOIn voi selvittää kustantajan, kirjan tai lehden nettisivulta tai esimerkiksi täällä: Crossref Metadata Search.

E-lehti, elektroninen lehti (E journal) Tietoverkossa luettavissa oleva lehti; verkkolehti, sähköinen lehti, kokotekstilehti.

Embargo (Embargo) Kielto julkistaa ennen määräaikaa; viive, karanteeniaika, julkaisurajoitus, jolloin artikkelia ei saa julkaista avoimesti tai lehden uusimpien artikkeleiden kokotekstejä ei saa tarjota tietokannan kautta.

Etäkäyttö (Off-campus access) E-aineistojen käyttö muilla kuin yliopiston verkossa olevilla koneilla, esim. kotoa käsin, edellyttää VPN-yhteyttä tai kirjautumista Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka Login).

FinELib (Finnish National Electronic Library) Kansallinen elektroninen kirjasto; konsortio, joka hankkii keskitetysti elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen.

ISSN (International Standard Serial Number) Jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla lehti voidaan yksiselitteisesti erottaa muista lehdistä. Saman lehden painetulla ja elektronisella versiolla on eri tunnus.

Kokoteksti (Full text) Kirjan tai lehden artikkelin sisältö kokonaisuudessaan; useimmiten PDF-tiedosto.

Linkityspalvelu (Link resolver) Linkki, jolla tietokannassa pääsee artikkelin kokotekstiin, esim. External Link Icontai Check Oula-Finna for availability(opens in a new window).

Lisensoitu aineisto (Licensed material) Aineisto, johon on käyttöoikeus sopimuksen perusteella, esim. yliopistoon tilatut e-lehdet, e-kirjat ja tietokannat. Aineisto lisensoidaan yleensä tietyksi sopimuskaudeksi, esim. vuodeksi tai kahdeksi.

Vertaisarviointi (Peer review) Tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin (peer review, referee), jossa yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin.

Vuosikerta, volyymi (Volume, vol.) Lehdessä tiettynä, yleensä kalenterivuoden, aikana ilmestyneet numerot.