Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-lehdet: Elektroniset lehdet

Tietoa elektronisista lehdistä ja e-lehtitietokannoista

E-lehtien hankinta ja käyttö

Tieteelliset lehdet tilataan pääsääntöisesti elektronisina versioina.

Kaikki tilatut lehdet luetteloidaan Oula-Finna-tietokantaan.

Elektronisia aineistoja voi lukea Oulun yliopiston verkossa ja verkon ulkopuolella kirjautumalla yliopiston tunnuksilla (Haka Login). Lisäksi voit löytää vapaasti luettavissa olevia tieteellisiä lehtiä ja artikkeleita verkosta.

Elektronisten aineistojen käyttöehdot kerrotaan tietokannan, kustantajan tai lehden sivuilla.

Elektronisiin aineistoihin liittyvät tiedustelut: elele@oulu.fi.

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi

Sanastoa

Avoin julkaiseminen (Open access, OA) Tapa julkaista tieteellistä tietoa verkossa niin, että se on vapaasti kenen tahansa käytettävissä.

DOI (Digital Object Indentifier) Elektronisten julkaisujen pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon.

E-lehti, elektroninen lehti (E journal) Tietoverkossa luettavissa oleva lehti; verkkolehti, sähköinen lehti, kokotekstilehti.

Embargo (Embargo) Kielto julkistaa ennen määräaikaa.

Etäkäyttö (Off-campus access) E-aineistojen käyttö muilla kuin yliopiston verkossa olevilla koneilla, esim. kotoa käsin, edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka Login).

FinELib (Finnish National Electronic Library) Kansallinen elektroninen kirjasto; konsortio, joka hankkii keskitetysti elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen.

ISSN (International Standard Serial Number) Jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla lehti voidaan yksiselitteisesti erottaa muista lehdistä. Saman lehden painetulla ja elektronisella versiolla on eri tunnus.

Kokoteksti (Full text) Kirjan tai lehden artikkelin sisältö kokonaisuudessaan; useimmiten PDF-tiedosto.

Linkityspalvelu (Link resolver) Linkki, jolla pääsee artikkelin kokotekstiin, esim. tietokannassa linkki "Check Oula-Finna for availability".

Lisensoitu aineisto (Licensed material) Aineisto, johon on käyttöoikeus sopimuksen perusteella, esim. yliopistoon tilatut e-lehdet ja tietokannat. Aineisto lisensoidaan yleensä tietyksi sopimuskaudeksi, esim. vuodeksi tai kahdeksi.

Vertaisarviointi (Peer review) Tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin (peer review, referee), jossa yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin.

Vuosikerta, volyymi (Volume, vol.) Lehdessä tiettynä, yleensä kalenterivuoden, aikana ilmestyneet numerot.