Siirry pääsisältöön

E-lehdet: Elektroniset lehdet

Tietoa elektronisista lehdistä ja e-lehtitietokannoista

E-lehtien hankinta ja käyttö

Tieteelliset lehdet tilataan pääsääntöisesti elektronisina versioina.

Kaikki tilatut lehdet luetteloidaan Oula-Finna-tietokantaan.

Lisäksi voit löytää vapaasti luettavissa olevia tieteellisiä lehtiä ja artikkeleita netistä.

Elektronisten aineistojen käyttöehdot kerrotaan tietokannan, kustantajan tai lehden sivuilla.

Elektronisiin aineistoihin liittyvät tiedustelut: elele@oulu.fi.

Linkityspalvelu

Tietokannoissa on käytössä linkityspalvelu (Link resolver) eli linkki, jolla pääsee artikkelin tai kirjan kokotekstiin, jos kokotekstiä ei ole käsillä olevassa tietokannassa, esim. External Link Icontai Check Oula-Finna for availability (opens in a new window) tai Libkey-linkki.

 

LibKey, LibKey Nomad ja BrowZine

LibKey
Linkityspalvelu, jolla saadaan tietokannasta suora linkki artikkelin kokotekstiin (PDF), esim. Oula-Finnan kansainvälisten e-aineistojen haun hakutuloksessa.

BrowZine
Linkityspalvelu, jossa voi selailla lehden muita numeroita ja e-lehtiä aihealueittain. Näitä linkkejä on  esim. Oula-Finnan kansainvälisten e-aineistojen haun hakutuloksessa ja muissakin tietokannoissa.

BrowZinesta on käytössä vain selausnäkymä ilman käyttäjäominaisuuksia, joten sinne ei voi tehdä omia tunnuksia.

LibKey Nomad 
Selaimeen asennettava lisäosa eli laajennus (extension), joka selvittää, onko artikkeli saatavilla Oulun yliopiston kirjaston kautta.

Yliopiston ostamiin kokotekstilehtiin pääsee normaalisti vain kirjaston sivujen ja tietokantojen kautta. Jos menet hakukoneella suoraan kustantajan sivulle, et näe onko aineisto saatavilla.

Kun Libkey Nomad on asennettuna koneellesi, se kertoo alanurkkaan ilmestyvän kuvakkeen avulla, mikäli artikkeli on saatavilla kirjaston kautta.

Kuvaketta klikkaamalla pääset kirjautumaan tunnuksillasi. Kirjauduttuasi pääset suoraan artikkeliin tai saat sen ladattavaksesi. Libkey ei talleta tunnuksiasi.

Tietokannassa näkyy

 • PDF:n latauspainike tai linkki tietokantaan, jossa kokoteksti on 
 • linkki BrowZine-palveluun, jossa voit selailla lehden muita numeroita ja e-lehtiä aihealueittain.
  Esim. Scopus-tietokannassa:


LibKey.io
Hakee artikkelin DOI- tai PMID-tunnisteen perusteella.

 • DOI (digital object identifer) on elektronisille tiedeartikkeleille annettava pysyvä tunniste.
 • PMID on PubMed-tietokannan oma ID-tunniste.

Avoin julkaiseminen (Open access, OA) Tapa julkaista tieteellistä tietoa verkossa niin, että se on vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Artikkeli voi olla alun perin avoimena julkaistu tai siitä saattaa olla jokin versio rinnakkaistallennettuna esim. julkaisuarkistossa. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta.

DOI (Digital Object Indentifier) Elektronisten julkaisujen, artikkeleiden, kirjojen, kirja-artikkeleiden, pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon. DOIn voi selvittää kustantajan, kirjan tai lehden nettisivulta tai esimerkiksi täällä: Crossref Metadata Search.

E-lehti, elektroninen lehti (E journal) Tietoverkossa luettavissa oleva lehti; verkkolehti, sähköinen lehti, kokotekstilehti.

Embargo (Embargo) Kielto julkistaa ennen määräaikaa; viive, karanteeniaika, viivästetty saatavuus, julkaisurajoitus, jolloin artikkelia ei saa julkaista avoimesti tai lehden uusimpien artikkeleiden kokotekstejä ei saa tarjota tietokannan kautta.

Etäkäyttö (Off-campus access) E-aineistojen käyttö muilla kuin yliopiston verkossa olevilla koneilla, esim. kotoa käsin, edellyttää VPN-yhteyttä tai kirjautumista Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka Login).

FinELib (Finnish National Electronic Library) FinELib on kansallinen konsortio, joka hankkii elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen ja neuvottelee open access -eduista kustantajien kanssa.

ISSN (International Standard Serial Number) Jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla lehti voidaan yksiselitteisesti erottaa muista lehdistä. Saman lehden painetulla ja elektronisella versiolla on eri tunnus.

JUFO-portaali (Julkaisufoorumi) Palvelu, jota voit käyttää apuna, kun haluat selvittää, onko jokin lehti tai kirja tieteellinen (vertaisarvioitu). Lue lisää vertaisarvioinnista ja JUFO-portaalista.

Kokoteksti (Full text) Kirjan tai lehden artikkelin sisältö kokonaisuudessaan; useimmiten PDF-tiedosto.

Linkityspalvelu (Link resolver) Linkki, jolla tietokannassa pääsee artikkelin kokotekstiin, esim. Findit-painikeen kuva | External Link Icontai FindIt-painikkeen toinen kuva | External link icon tai LibKey-linkki.

Lisensoitu aineisto (Licensed material) Aineisto, johon on käyttöoikeus sopimuksen perusteella, esim. yliopistoon tilatut e-lehdet, e-kirjat ja tietokannat. Aineisto lisensoidaan yleensä tietyksi sopimuskaudeksi, esim. vuodeksi tai kahdeksi.

Saalistajalehti (Predatory journals) Open acces -lehti, jonka tavoitteena on ainoastaan kirjoittajamaksujen kerääminen. Lue lisää saalistajalehdistä.

Vertaisarviointi (Peer review) Tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin (peer review, referee), jossa yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin. Lue lisää vertaisarvioinnista.

Vuosikerta, volyymi (Volume, vol.) Lehdessä tiettynä, yleensä kalenterivuoden, aikana ilmestyneet numerot.

E-aineistoon viittaaminen

Tietokannasta löytyvä julkaisu

Kun käytät lähteenä tietokannasta löytyvää julkaisua (artikkeli, e-kirja tms.), esimerkiksi APA-viittauskäytäntö ohjeistaa näin:

 • älä lisää tietokannan nimeä
 • älä lisää tietokannan URL-osoitetta
 • lisää DOI tai pysyvä tunniste, jos julkaisulla on sellainen
  • jos ei ole, viittaa kuten painettuun julkaisuun.

Sivunumeroton e-kirja

 • tekstin sisällä voidaan viitata kirjan lukuun tai kappaleeseen
 • lähdeluettelossa kirja-artikkelin sivunumerot jätetään pois.


Nettilähteet: avoimet (open access) julkaisut, nettisivut

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi linkki aineistoon. Tarkista, että linkit toimivat!
 

1. Pysyvään tunnukseen perustuva linkki, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink).

 • DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste].
 • DOI:n voi selvittää kustantajan sivulta tai esimerkiksi täällä:

2. Linkki verkkoarkiston, esim. Internet Archive, versioon.
 

3. Toimiva URL-osoite.

APUA TIEDONHAKUUN