Siirry pääsisältöön

Informaatiotutkimus & Kieli- ja viestintätieteet & Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri: Tiedonhaku

APUA TIEDONHAKUUN

E-aineistojen käyttö

Punainen lukkosymboli Punaisella lukkosymbolilla merkittyjen eli ostettujen aineistojen käyttö:

Vihreä f-kirjainsymboli Vihreällä f-kirjainsymbolilla merkittyjen aineistojen käyttöoikeudet löytyvät FinELibin sivulta.

Kysy tai ilmoita ongelmista: elele@oulu.fi

Tiedonhaku pähkinänkuoressa

 1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
 2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
 3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
 4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3) TAI mitä organisaation (Käsite 3) viestintä (Käsite 2) kertoo suhtautumisesta maahanmuuttoon (Käsite 1) TAI miten asenteet ulkomaalaisia (Käsite 1) kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen (Käsite 2) kautta yrityksen (Käsite 3) toimintaan.

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (work* OR organization* OR organisation*)

Tieteellinen julkaisu

Tieteellinen julkaisu

 • sisältää uutta tietoa suhteessa jo olemassa oleviin julkaisuihin
 • esitetään niin, että tutkimustuloksia voidaan arvioida, todentaa ja/tai käyttää uudessa tutkimuksessa
 • on kaikkien kiinnostuneiden tutkijoiden käytettävissä
 • arvioidaan ennen julkaisua niin, että yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho (vertaisarviointi) tai toimituskunta arvioi julkaistavan tekstin
 • on yleensä määrämuotoinen, ns. IMRD-rakenne: johdanto (Introduction), menetelmät eli ongelman käsittely (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta eli tulosten tarkastelu (Discussion)
 • sisältää lähdeluettelon, jolla osoitetaan aiheen ja tieteellisten käytäntöjen hallinta.

 

Eri julkaisutyypit tiedon julkistamisnopeuden mukaan:

Julkaisutyypit: aikajana

Hakusanojen etsiminen

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää

 • aihepiiriin liittyviä julkaisuja: lehtiartikkeleista ja kirjoista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja
 • hakuteoksia ja käsikirjoja: sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta
 • sanakirjoja ja asiasanastoja: voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet
 • tietokantojen hakutuloksessa olevien julkaisujen otsikoita, tiivistelmiä, asiasanoja, esim. Scopuksen Keyword-työkalu
 • nettiä ja tekoälyä.

Lisäksi seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

Elektronisia sanakirjoja

Kielten oppiminen