Skip to main content

Informaatiotutkimus & Kieli- ja viestintätieteet & Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri: Tiedonhaku

E-aineistojen käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa tai kirjautumalla yliopiston tunnuksilla. Kun klikkaat tämän oppaan tietokantalinkkiä, pääset ensin kirjautumissivulle ja kirjautumisen jälkeen itse tietokantaan.

Huom! Osa tietokannoista on vapaasti käytettävissä verkossa.

Tiedonhaku

1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3).

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Käsite 1:n variaatiot: multicultur* OR intercultur* OR "cross cultur*" [jne.]
  AND
Käsite 2:n variaatiot: communicat* OR interact* OR discours* [jne.]
  AND
Käsite 3:n variaatiot: workplace* OR organization* OR organisation* [jne.]

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR "cross cultur*") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (workplace* OR organization* OR organisation*)

Tieteellinen julkaisu

Tieteellinen julkaisu

  • sisältää uutta tietoa suhteessa jo olemassa oleviin julkaisuihin
  • esitetään niin, että tutkimustuloksia voidaan arvioida, todentaa ja/tai käyttää uudessa tutkimuksessa
  • on kaikkien kiinnostuneiden tutkijoiden käytettävissä
  • arvioidaan ennen julkaisua niin, että yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho (vertaisarviointi) tai toimituskunta arvioi julkaistavan tekstin
  • on yleensä määrämuotoinen, ns. IMRD-rakenne: johdanto (Introduction), menetelmät eli ongelman käsittely (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta eli tulosten tarkastelu (Discussion)
  • sisältää lähdeluettelon, jolla osoitetaan aiheen ja tieteellisten käytäntöjen hallinta.

 

Eri julkaisutyypit tiedon julkistamisnopeuden mukaan:

Julkaisutyypit: aikajana

SFX-linkityspalvelu

SFX-linkityspalvelu

SFX-linkin avulla voi siirtyä artikkelin tai kirjan kokotekstiin tai tarkistaa kirjastotietokannasta kirjan tai lehden saatavuus painettuna.

Linkit kokoteksteihin löytyvät Full Text -osiosta. Kokoteksti voi olla saatavissa usean tietokannan kautta. Kannattaa huomioida katevuodet eli kokotekstin alkamisvuosi ja embargo, joka ohessa olevassa kuvassa on Ebscon aineistolla 1 vuosi. Eli uusin numero löytyy kustantajan palvelusta eli SpringerLinkistä.

Mikäli kokotekstiä ei ole, Full Text -kohta puuttuu. Printed material -linkeillä voi tarkistaa, onko lehteä kirjastojen tietokannoissa.

Kirjaston kaukopalvelun kautta (Order material) voi pyytää aineiston tilattavaksi.

Lisätietoa lehdestä (Journal information) saa Ulrichswebin kautta. Lehden Impact Factor -arvon voi tarkistaa Web of Sciencestä.

 

 

SFX-linkitys

Sanastoja

Laaja sanavarasto on hyvä myös tiedonhaussa.

Hakusanoja löydät aihepiiriin liittyvistä teksteistä, Wikipedian artikkeleista, tietokannoista löytämiesi artikkeleiden ja kirjojen nimistä ja asiasanoista sekä erilaisista sanastoista:

Elektronisia sanakirjoja

Kielten oppiminen