Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informaatiotutkimus & Kieli- ja viestintätieteet & Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri: Tiedonhaku

E-aineistojen käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroniset aineistot ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa tai kirjautumalla yliopiston tunnuksilla. Kun klikkaat tämän oppaan tietokantalinkkiä, pääset ensin kirjautumissivulle ja kirjautumisen jälkeen itse tietokantaan.

Huom! Osa tietokannoista on vapaasti käytettävissä verkossa.

Tiedonhaku

1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3).

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Käsite 1:n variaatiot: multicultur* OR intercultur* OR "cross cultur*" [jne.]
  AND
Käsite 2:n variaatiot: communicat* OR interact* OR discours* [jne.]
  AND
Käsite 3:n variaatiot: workplace* OR organization* OR organisation* [jne.]

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR "cross cultur*") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (workplace* OR organization* OR organisation*)

Tieteellinen julkaisu

Tieteellinen julkaisu

  • sisältää uutta tietoa suhteessa jo olemassa oleviin julkaisuihin
  • esitetään niin, että tutkimustuloksia voidaan arvioida, todentaa ja/tai käyttää uudessa tutkimuksessa
  • on kaikkien kiinnostuneiden tutkijoiden käytettävissä
  • arvioidaan ennen julkaisua niin, että yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho (vertaisarviointi) tai toimituskunta arvioi julkaistavan tekstin
  • on yleensä määrämuotoinen, ns. IMRD-rakenne: johdanto (Introduction), menetelmät eli ongelman käsittely (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta eli tulosten tarkastelu (Discussion)
  • sisältää lähdeluettelon, jolla osoitetaan aiheen ja tieteellisten käytäntöjen hallinta.

 

Eri julkaisutyypit tiedon julkistamisnopeuden mukaan:

Julkaisutyypit: aikajana

Sanastoja

Laaja sanavarasto on tärkeä tiedonhaussa.

Hakusanoja löydät aihepiiriin liittyvistä teksteistä, Wikipedian artikkeleista, tietokannoista löytämiesi artikkeleiden ja kirjojen nimistä ja asiasanoista sekä erilaisista sanastoista:

Elektronisia sanakirjoja

Kielten oppiminen