Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hakusanat | Search terms: Opetus

Kouluasteet, oppiminen

varhaiskasvat* OR päiväko* OR päivähoi* OR perhepäivähoi* OR ryhmäperhepäivähoi* OR lastentarh* OR leikkikoulu* OR liikuntaleikkikoulu* OR musiikkileikkikoulu* OR esiopet* OR esikoulu* OR eskari* OR päiväkerho*

koulukypsyys OR kouluvalmius OR koulunkäyntivalmius OR koulutulokas

perusopet* OR peruskoulu* OR alkuopet* OR alakoulu* OR yläkoulu* OR luokanopettaj*

lukio* OR aikuislukio* OR ammattilukio* OR erikoislukio* OR etälukio* OR iltalukio* OR kesälukio*

korkeakoulu* OR yliopisto* OR ammattikorkeakoulu*


Education in Finland (Wikipedia)

The naming of school years in British and American English (Wikipedia)

"general education" OR "basic education"

"early childhood education" OR "early learning" OR kindergarten* OR prekindergarten* OR pre-kindergarten* OR preschool* OR pre-school* OR "nursery education" OR "nursery school" OR "infant education" OR "infant school" OR "child care" OR childcare OR "day care" OR daycare OR "day nurser*"

"primary education" OR "primary school" OR "elementary education" OR "elementary school" OR "comprehensive school" OR pupil* OR student* OR "Grade 1" OR "Grade 2" OR "Grade 3" OR "Grade 4" OR "Grade 5" OR "Grade 6" OR "First grade*" OR "Second grade*" OR "Third grade*" OR "Fourth grade*" OR "Fifth grade*" OR "sixth grade*" OR "1st grade*" OR "2nd grade*" OR "3rd grade*" OR "4th grade*" OR "5th grade*" OR "6th grade*"

"middle school" OR "middle grade*" OR student* OR "Grade 7" OR "Grade 8" OR "Grade 9" OR "seventh grade" OR "eighth grade" OR "ninth grade"

"middle school" OR "high school" OR "secondary education" OR "secondary school" OR student* OR "Grade 10" OR "Grade 11" OR "Grade 12"

college* OR "higher education" OR "academic education" OR "university education" OR graduate OR undergraduate OR student* OR "postsecondary education" OR "masters program" OR "academic degree" OR baccalaureate

"vocational school" OR "vocational education"

"medical education" OR "medical student" OR "medical school" OR "medical college" OR "nursing education" OR "nursing school" OR "nursing student"

"doctoral education" OR "doctoral program"

"professional education" OR "continuing education" OR "adult education" OR "lifelong learning" OR "open universities"

 

arkioppiminen OR (informaali oppiminen) OR kokemusoppiminen OR työssäoppiminen OR (käytännön opetus)

"experiential learning" OR "experimental learning"

informal* OR non-formal* OR nonformal* OR out-of-school

"on the job" OR "through practice" OR hands-on OR work-based

Oppiaineet

 

"health education"

"physical education" OR "Movement Education"
Katso myös Terveys-välilehti

"sex* education" OR "Relationship* Education"

music* AND (educat* OR pedagog* ...)
"music education" OR "music class*" OR "music student*"

"science technology engineering and mathematics" OR "science technology engineering and math" OR "science technology engineering mathematics" OR stem

mathematic* OR math OR algebra* OR geometr* OR calculus‎

 

Opettaja | Koti & koulu

opettaja

opettajuus OR opettaja-oppilassuhde OR opetustilanne OR luokkatyö

(kodin ja koulun yhteistyö) OR kasvatusyhteistyö OR kasvatuskumppanuus

(koti OR vanhemmat) AND (koulu OR opettaja)


teacher* OR educator* OR caregiver*

co-teach* OR co-taught OR coteach* OR "team teach*" OR "teach* team" OR "team taught" OR "teacher collaboration"

"teacher education" OR "teacher training" OR (teacher "professional development") OR "teacher preparation" OR "teacher learning" OR "teacher knowledge" OR "Teacher Development"

"pre-service teacher"

Teachers in Training or Preservice Teachers


koulukodit

"reform schools" OR "reformatory schools" OR "approved schools"

Erityiskasvatus, kiusaaminen

 

Kiusaaminen, bullying Psykologia-osiossa


erityiskasvat* OR erityisop* OR erityispedagogi* OR erityisryhm* OR erityisluok* OR erityiskoulu* OR erityispäivähoi* OR erityislastentarhanopet* OR (erityinen tuki) OR (tehostettu tuki) OR (erilainen oppija)

oppimisvaikeudet OR käyttäytymishäiriöt OR lukihäiriöt

inkluusio* OR inklusiivi*


"special education" OR "special educational" OR "special educator" OR "special educators" OR "special needs" OR "special learn*" OR inclusive OR inclusion OR "students with disabilities" OR "disabled student" OR "learning problem" "learning disability" OR "learning disorder" OR "equal education" OR "individualized education" OR "individualised education" OR IEP

"disabled children" OR "disabled people" OR "disabled person" OR "intellectual disability" OR "intellectual impairment" OR "developmental disability" OR "developmental disorder" OR "mental deficiency" OR "mental retardation" OR "mentally retarded" OR "Mental Disease" OR "Mental Disorders" OR "cognitive defect" OR "Cognition Disorders" OR "attention deficit disorder" OR "hearing impairment" OR "Handicapped Child" OR "Behavior Disorder" OR "Autistic Disorder" OR "Language Disability" OR "ADHD" OR "Child Development Disorders" OR Deafness OR Dyslexia OR "Language Development Disorders" OR Hyperactivity

intervention

Learning Disabilities

School Drop Out

Giftedness

Työ-osiossa: moniammatillisuus, collaboration
Psykologia-osiossa: tunteet, itse-
Teknologia-osiossa: pelit, maker culture

Opiskelu

educat* OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR pupil* OR class OR classroom OR classmate OR classwork OR lesson* OR lecture* OR seminar OR tutor* OR instruct* OR curricul* OR training

Koulutusteknologia

koulutusteknologia OR e-oppiminen OR verkko-oppiminen OR opetusteknologia OR verkko-opetus OR "tietokoneavusteinen opetus" OR verkko-opiskelu


Fraaseina:

"educational technology" OR "e-learning" OR "electronic learning" OR "computer aided instruction" OR "computer assisted instruction" OR "computer uses in education" OR "computers in education" OR "technology enhanced learning" OR "technology uses in education" OR "Web-based learning" OR "web based instruction" OR "digital learning" OR "internet in education" OR "game based learning"

"distance education" OR "online learning" OR "mobile learning" OR M-learning OR "virtual learning" OR "online course" OR "online instruction"

"educational environment" OR "learning systems" OR "learning environment" OR "blended learning" OR "distributed learning" OR "hybrid learning"

technology OR robot* OR programming OR computer* OR software* OR "computational thinking" OR gamifi* OR games

Online Learning

Läheisyysoperaationa:

(technolog* OR computer* OR distan* OR online ...) [läheisyysoperaattori] (educat* OR pedagog* ... )

Etä | Hybridi | Lähi

etä* OR verkko* OR tietokoneavustei* OR netti*

hybridi* OR monimuoto* OR monipaikka*

lähi* OR luokkaopet*


distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote* OR video OR web* OR ict OR internet OR digital* OR electronic* OR Zoom OR chat OR email OR e-mail OR telephone OR phone OR smartphone OR cellphone OR app OR application OR "information technology" OR "communication technology" OR "text messag*"

myös: tele-, e-, m-, web-

mooc OR xmooc

"home schooling" OR homeschool* OR "schooling from home"

asynchronous

"recorded lectures"

pre-class OR after-class

hybrid OR blended OR flipped

synchronous OR simultaneous OR real-time OR realtime

face-to-face OR in-person OR on-site OR onsite

in-class OR on-campus OR "traditional class*" OR "conventional class*" OR "physical classroom"

"physical attendance" OR "classroom attendance"

offline OR physical OR traditional

Läheisyysoperaattoriesimerkki: etäopetus

Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, esim. online education, mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. online learning, distance education, virtual classes, remote lessons. Etäaspektia kuvaamaan on monta sanaa, samoin 'opiskelua'.

AND-operaationa haettaisiin sanoja eri puolilta tietuetta tai tekstiä, jolloin 'etä' ja 'opiskelu' eivät välttämättä löytyisi samasta asiayhteydestä.

(distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) AND (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)

Fraasihaku noilla hakusanoilla edellyttäisi kymmeniä fraaseja; eikä aina edes käytetä fraaseja, vaan voidaan sanoa mm.: "distant surgical teaching", "designing courses for online delivery", "supporting college students remotely", "teaching language in virtual environments".

Apuun tulee läheisyysoperaatio, jolla hakusanat pakotetaan toistensa läheisyyteen ja mahdollistetaan myös esiintyminen kummassa tahansa järjestyksessä.

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia. Luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä.

Ebsco N5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) N5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)
ProQuest N/5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) N/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)
Scopus W/5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) W/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)
Web of Science NEAR/5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) NEAR/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)

Jos halutaan käyttää läheisyysoperaatiota osana hakulausetta, koko läheisyysoperaatiorimssu kannattaa laittaa sulkumerkkien sisälle. Silloin ei tarvitse välittää eri tietokantojen erilaisista operaattoreiden suoritusjärjestyksistä.

"educational technology" OR ((distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) N5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)

(motivat* OR engage*) AND ((distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) W/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)