Skip to main content

Tietokantojen oppaat: Scopus

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Scopus

Tietokantaoppaat: Scopus


KUVAUS ESIMERKIT
Katkaisu- ja korvausmerkit

- voi käyttää missä tahansa kohtaa sanaa


 

tarkoittaa 0...n merkkiä


 

 

product*
> products, production, producting, producted, productive

*behavio*
> neurobehavior, biobehavioural

? on yhden merkin korvausmerkki

 

organi?ation
organisation, organization

Erilaisia kirjoitusasuja löytyy myös ilman korvausmerkkiä.

organisation
organization, organisation

anesthesia
> anesthesia, anaesthesia

Monikot ja omistusmuodot

Perusmuoto hakee yleensä myös monikko- ja omistusmuodot.

Mikä tahansa muodoista hakee muutkin muodot.

steel
> steel, steels

child
> child, child's, children, children's

children's
> child, child's, children, children's

foot
> foot, feet

Yhdysviivalliset sanat

Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat.

Ilman yhdysviivaa tulkitaan eri sanoiksi.

 

HUOM: Jotkin yhdysviivalliset sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen. Ne on haettava OR-operaattorilla.

talk-show
> talk-show, talk show, talk-shows, talk shows

talk-show 
talk-show OR "talk show" OR "talk shows"
 


non-formal OR nonformal

Fraasit

Lainausmerkit

- voi käyttää katkaisumerkkejä

- monikko löytyy automaattisesti useimmille sanoille

"criminal* insan*"

"financial technology" 
financial technology, financial technologies

Aaltosulkeet = eksakti fraasi

- haetaan täsmälleen sitä, mitä sulkujen sisällä

- ei voi käyttää katkaisumerkkejä, esim. * haetaan tähtimerkkinä, ei katkaisumerkkinä

- monikot eivät tule automaattisesti

{out-of-hospital}
out-of-hospital

{out of hospital}
out of hospita
l

{to be or not to be?}
to be or not to be?

Boolen operaattorit
AND, OR, AND NOT

- voi kirjoittaa pienillä tai isoilla kirjaimilla

Peräkkäin kirjoitetut sanat on AND-operaatio.

wind power
= wind AND power

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. OR 
2. W/n, PRE/n 
3. AND 
4. AND NOT

Suluilla voi määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

finland or finnish and pisa 
= (finland or finnish) and pisa


(wind AND power) OR (solar AND energy)  

 

Läheisyysoperaattorit

- luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä

- voi käyttää katkaisumerkkejä

- hakulauseessa laitetaan sulkujen sisään

W/n sanat kumminpäin vain, n≥0

energy w/2 policy

robot* w/1 hand OR arm

PRE/n  sanat annetussa järjestyksessä, n≥0

heart PRE/0 attack = "heart attack"

cable pre/1 television

(robot* w/2 hand) OR (robot* pre/3 arm)

Viitteiden siirto RefWorksiin

Siirtämällä suoraan Scopuksesta

tai

selaimeen asennettavalla Save to RefWorks-työkalulla.

Valitse viite/viitteet

> Export
> Method: RefWorks: Citation information
> Export

 

Käytä Advanced-hakua

Subject area -aihealuerajaus on karkea. Advanced-haussa saa tarkan aihealueen julkaisut käyttämällä koodia SUBJTERMS(nnnn).

Esimerkit:

SUBJTERMS(2312)
> 2312 = Water Science and Technology. 

TITLE-ABS-KEY("early childhood" AND teach*) AND SUBJTERMS (3204 OR 3304)
> Hakee hakusanoja julkaisuista, jotka on määritelty aihealuille 3204 Developmental and Educational Psychology tai 3304 Education.

AF-ID("Oulun Yliopisto" 60012954) AND SUBJTERMS(3204 OR 3304) Hakee em. aihealueen lehdistä Oulun yliopiston tutkijoiden julkaisuja.

TITLE-ABS-KEY ( finnish )  AND  SUBJTERMS ( 3310  OR  1203 )
> Hakee finnish-sanaa julkaisuista, jotka on määritelty aihealueille 1203 Arts and Humanities: Language and Linguistics tai 3310 Social Sciences: Linguistics and Language tai 3315 Communication.

Haun jälkeen tehtävät rajaukset

Subject area

  • Julkaisut on jaettu 27 aihealueeseen.
  • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen, monitieteiset lehdet kuuluvat kaikkiin.
  • Rajaus ei yllä artikkelitasolle.
  • Esimerkiksi Social Sciences -aihealue sisältää mm.: Archeology, Education, Geography, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Sociology and Political Science, Anthropology, Communication, Gender Studies, Political Science and International Relations, Urban Studies.
  • Jos haluat tarkemman aihealuerajauksen, käytä Advanced-hakua.

Document type

  • Julkaisutyypit, mm. artikkelit, katsausartikkelit, kirjat, konferenssijulkaisut, datajulkaisut.
  • Katsausartikkeleita löytyy Review-rajauksella tai hakemalla esim.: "systematic review" OR "systematic literature review" OR meta-analysis

Affiliation & Country/territory

  • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, joissa tutkimus on tehty.
  • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.