Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tietokantojen oppaat: Scopus

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Scopus

Tietokantaoppaat: Scopus


KUVAUS ESIMERKIT
Katkaisu- ja korvausmerkit

- voi käyttää missä tahansa kohtaa sanaa


 

tarkoittaa 0...n merkkiä


 

 

product*
> products, production, producting, producted, productive

*behavio*
> neurobehavior, biobehavioural

*therap*
> therapist, immunotherapeutically, teletherapy

? on yhden merkin korvausmerkki

 

organi?ation
organisation, organization

Erilaisia kirjoitusasuja löytyy myös ilman korvausmerkkiä.

organisation
organization, organisation

anesthesia
> anesthesia, anaesthesia

Monikot ja omistusmuodot

Perusmuoto hakee yleensä myös monikko- ja omistusmuodot.

Mikä tahansa muodoista hakee muutkin muodot.

steel
> steel, steels

child
> child, child's, children, children's

children's
> child, child's, children, children's

foot
> foot, feet

Yhdysviivalliset sanat

Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat.

Ilman yhdysviivaa tulkitaan eri sanoiksi.

 

HUOM: Jotkin yhdysviivalliset sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen. Ne on haettava OR-operaattorilla.

talk-show
> talk-show, talk show, talk-shows, talk shows

talk-show 
talk-show OR "talk show" OR "talk shows"
 


non-formal OR nonformal

Fraasit

Lainausmerkit

- voi käyttää katkaisumerkkejä

- monikko löytyy automaattisesti useimmille sanoille

"criminal* insan*"

"financial technology" 
financial technology, financial technologies

Aaltosulkeet = eksakti fraasi

- haetaan täsmälleen sitä, mitä sulkujen sisällä

- ei voi käyttää katkaisumerkkejä, esim. * haetaan tähtimerkkinä, ei katkaisumerkkinä

- monikot eivät tule automaattisesti

{out-of-hospital}
out-of-hospital

{out of hospital}
out of hospita
l

{to be or not to be?}
to be or not to be?

Boolen operaattorit
AND, OR, AND NOT

- voi kirjoittaa pienillä tai isoilla kirjaimilla

Peräkkäin kirjoitetut sanat on AND-operaatio.

wind power
= wind AND power

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. OR 
2. W/n, PRE/n 
3. AND 
4. AND NOT

Suluilla voi määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

finland or finnish and pisa 
= (finland or finnish) and pisa


(wind AND power) OR (solar AND energy)  

 

Läheisyysoperaattorit

- luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä

- voi käyttää katkaisumerkkejä

- hakulauseessa laitetaan sulkujen sisään.

Lisätietoa läheisyyoperaattorien käytöstä.

W/n sanat kumminpäin vain, n≥0

energy w/2 policy

robot* w/1 hand OR arm

(distan* OR online OR virtual* OR remote*) w/5 (education OR learn* OR teach*)

PRE/n  sanat annetussa järjestyksessä, n≥0

heart PRE/0 attack = "heart attack"

cable pre/1 television

(robot* w/2 hand) OR (robot* pre/3 arm)

 

Käytä Advanced-hakua

Subject area -aihealuerajaus on karkea. Advanced-haussa saa tarkan aihealueen julkaisut käyttämällä koodia SUBJTERMS(nnnn).

Esimerkit:

SUBJTERMS(2312)
> 2312 = Water Science and Technology. 

TITLE-ABS-KEY("early childhood" AND teach*) AND SUBJTERMS (3204 OR 3304)
> Hakee hakusanoja julkaisuista, jotka on määritelty aihealuille 3204 Developmental and Educational Psychology tai 3304 Education.

AF-ID("Oulun Yliopisto" 60012954) AND SUBJTERMS(3204 OR 3304) Hakee em. aihealueen lehdistä Oulun yliopiston tutkijoiden julkaisuja.

TITLE-ABS-KEY ( finnish )  AND  SUBJTERMS ( 3310  OR  1203 )
> Hakee finnish-sanaa julkaisuista, jotka on määritelty aihealueille 1203 Arts and Humanities: Language and Linguistics tai 3310 Social Sciences: Linguistics and Language tai 3315 Communication.

Haun jälkeen tehtävät rajaukset

Subject area

  • Julkaisut on jaettu 27 aihealueeseen.
  • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen, monitieteiset lehdet kuuluvat kaikkiin.
  • Rajaus ei yllä artikkelitasolle.
  • Esimerkiksi Social Sciences -aihealue sisältää mm.: Archeology, Education, Geography, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Sociology and Political Science, Anthropology, Communication, Gender Studies, Political Science and International Relations, Urban Studies.
  • Jos haluat tarkemman aihealuerajauksen, käytä Advanced-hakua.

Document type

  • Julkaisutyypit, mm. artikkelit, katsausartikkelit, kirjat, konferenssijulkaisut, datajulkaisut.
  • Katsausartikkeleita löytyy Review-rajauksella tai hakemalla esim.: "systematic review" OR "systematic literature review" OR meta-analysis

Affiliation & Country/territory

  • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, joissa tutkimus on tehty.
  • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi