Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tietokantojen oppaat: Scopus

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Katkaisu- ja korvausmerkit

Katkaisu- ja korvausmerkit voivat olla sanan alussa, keskellä ja lopussa sekä lainausmerkkien sisällä.

Asteriski eli tähtimerkki * korvaa 0…n merkkiä:

product* > products, production, producting, producted, productive...
*behavio* > neurobehavior, biobehavioural...
*profession* > profession, interprofessionally, multi-professional, unprofessional...
"soci* emotion*" > socio-emotionally, social emotional...

 

Kysymysmerkki ? korvaa yhden merkin:

organi?ation*  > organization, organisational, organizationally...
voidaan hakea myös organisation* OR organization*


Erilaisia kirjoitusasuja löytyy myös ilman korvausmerkkiä:

anesthesia > anesthesia, anaesthesia
katkaisumerkin kanssa kannattaa hakea molemmilla: anesthe* OR anaesthe*

 

Fraasit ja sanaliitot

Lainausmerkeillä etsitään peräkkäin esiintyviä sanoja. Voi käyttää katkaisua.

"scien* literac*" > science literacy, scientific literacies
"soci* emotion*" > socio-emotionally, social emotional
"Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns"

 

Aaltosulkeilla haetaan eksakti fraasi eli täsmälleen sitä, mitä aaltosulkujen sisällä on. Ei voi käyttää katkaisumerkkejä, esim. * haetaan tähtimerkkinä, ei katkaisumerkkinä.

{out-of-hospital} > out-of-hospital
{out of hospital} > out of hospital
{minors} > minors

 

Yhdysviivallisena haettaessa löytää myös yhdysviivattomat. Ilman yhdysviivaa tulkitaan eri sanoiksi, jolloin haku onkin AND-operaatio.

story-tell* >  story-telling, story tellers
story-tell* on sama kuin "story tell*"

 

Jotkin yhdysviivalliset sanat voidaan kirjoittaa myös yhteen. Ne on haettava OR-operaattorilla:

multi-profession* OR multiprofession* 

Boolen operaattorit ja hakulausekkeet

Boolen operaattorit AND, OR, AND NOT voi kirjoittaa pienillä tai isoilla kirjaimilla.

Peräkkäin kirjoitetut sanat on AND-operaatio: 

wind power on sama kuin wind AND power

 

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. OR 
2. W/n, PRE/n 
3. AND 
4. AND NOT.

Suluilla voi määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

finland or finnish and pisa on sama kuin (finland or finnish) and pisa
(wind OR solar) AND (power OR energy)  

 

Läheisyysoperaattorit

PRE/n sanat annetussa järjestyksessä, n≥0

heart PRE/0 attack on sama kuin "heart attack"
(sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
systematic PRE/5 review > systematic review, systematic literature review, systematic and critical review, systematic search and scoping review...

 

W/n sanat kumminpäin vain, n≥0

energy w/2 policy
robot* w/1 hand OR arm
(distan* OR online OR virtual* OR remote*) w/5 (educat* OR learn* OR teach*)
(robot* w/2 hand) OR (robot* pre/3 arm)
systematic W/5 review > systematic PRE/5 review, review with a systematic... 

 

Rajaukset, lajittelut ja kokotekstit

Haun jälkeen tehtävät rajaukset

Peer reviewed -rajausta ei ole tarjolla, koska Scopuksessa on kaikki vertaisarvioitua.

Subject area

  • Julkaisut on jaettu 27 aihealueeseen.
  • Sama julkaisu voi kuulua useaan aihealueeseen, monitieteiset lehdet kuuluvat kaikkiin.
  • Rajaus ei yllä artikkelitasolle.
  • Esimerkiksi Social Sciences -aihealue sisältää mm.: Archeology, Education, Geography, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Sociology and Political Science, Anthropology, Communication, Gender Studies, Political Science and International Relations, Urban Studies.
  • Jos haluat tarkemman aihealuerajauksen, käytä Advanced-hakua.

Document type

  • Julkaisutyypit, mm. tutkimusartikkelit (Article), katsausartikkelit (Review), kirjat, konferenssijulkaisut, datajulkaisut.
  • Katsausartikkeleita löytyy Review-rajauksella tai hakemalla esim.: "systematic review" OR "systematic literature review" OR meta-analysis

Affiliation & Country/territory

  • Affiliation = affiliaatiot eli kirjoittajien organisaatiot, joissa tutkimus on tehty.
  • Country = affiliaatioiden sijaintimaat. Ei liity julkaisujen aiheisiin eikä tutkimuksen kohdemaihin.

Aikakatkaisu, kirjautuminen ja viitteidenhallinta

Scopus / Oulun yliopisto

Advanced-haku

Käytä Advanced-hakua

Subject area -aihealuerajaus on karkea. Advanced-haussa saa tarkan aihealueen julkaisut käyttämällä koodia SUBJTERMS(nnnn).

Esimerkit:

SUBJTERMS(2312)
> 2312 = Water Science and Technology. 

TITLE-ABS-KEY("early childhood" AND teach*) AND SUBJTERMS (3204 OR 3304)
> Hakee hakusanoja julkaisuista, jotka on määritelty aihealuille 3204 Developmental and Educational Psychology tai 3304 Education.

AF-ID("Oulun Yliopisto" 60012954) AND SUBJTERMS(3204 OR 3304) > Hakee em. aihealueen lehdistä Oulun yliopiston tutkijoiden julkaisuja.

TITLE-ABS-KEY ( finnish )  AND  SUBJTERMS ( 3310  OR  1203 )
> Hakee finnish-sanaa julkaisuista, jotka on määritelty aihealueille 1203 Arts and Humanities: Language and Linguistics tai 3310 Social Sciences: Linguistics and Language tai 3315 Communication.

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi