Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Boolen operaattorit OR, AND, NOT

Boolen operaattorit OR, AND ja NOT

Hakusanojen ja hakulausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT.

Joissakin tietokannoissa operaattorit pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla, useimmissa sillä ei ole väliä. Silloin kun sillä on väliä, ne halutaan isoilla kirjaimilla, esim. Oula-Finna. Tämän vuoksi kannattaa opetella kirjoittamaan ne isoilla aina. Silloin ne myös erottuvat paremmin hakusanoista.

 

OR-operaattori

milk OR cream hakee viitteet, joissa on jompikumpi milk tai cream tai kumpikin milk ja cream.

Hakusanojen järjestyksellä ei ole väliä, eli haut (milk OR cream) ja (cream OR milk) tuottavat samanlaisen hakutuloksen.

OR-operaattorilla yhdistetään saman aihepiirin sanoja:

 • samaa tarkoittavat sanat, synonyymit
  • adolescen* OR teen* OR pubert* OR young* OR youth OR juvenile
 • erikieliset vastineet
  • päiväko* OR varhaiskasvat* OR kindergarten* OR "early childhood education"
 • laajemmat ja suppeammat termit, ylä- ja alakäsitteet
  • famil* OR parent* OR mother* OR father* OR sibling*
  • "circular economy" OR recycl* OR sustainab*
  • "social media" OR facebook OR tiktok OR instagram
 • erilaiset ilmaisu- ja kirjoitustavat
  • organisation* OR organization*
  • multi-professional* OR multiprofessional* OR interprofessional* OR inter-professional* OR transprofessional* OR trans-professional*
  • ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap
 • hakusana yhdyssanan jälkiosana
  • bully* OR cyberbully*
  • game* OR gamif* OR gaming OR videogam* OR wargam* OR exergam* OR edugam* OR advergam* OR propagam*
 • kaksi eri sanajärjestystä esim. nimissä (huomaa lainausmerkit) tai yhdyssanoissa
  • "rosa liksom" OR "liksom rosa"
  • asuntosijoittaminen OR sijoitusasunto OR (asunto sijoituskohteena)
 • lyhenteet ja niiden edustamat kokonaiset ilmaukset (huomaa lainausmerkit)
  • iot OR "internet of things"
 • vastakohtaiset ilmaukset
  • inclusi* OR exclusi*
  • "physical activity" OR sedentary
 • kun sanan katkaisu antaisi liikaa epärelevantteja viitteitä
  • sing* > sing, singing, single, singularity, Singapore jne.
   sing OR singer OR singing OR song*
  • invest* > invest, investing, investigation jne.
   invest OR invested OR investor* OR investing* OR investment* OR investee*.

OR-operaattoria käytetään myös silloin, kun aiheessa on vähintään kaksi kohdemaata tai näkökulmaa:

 • liikunnan ja unen vaikutus lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin; aiheen 'ja' muuttuu haussa OR:ksi
  • (liikunta OR uni) AND (lapsi OR nuori) AND (oppiminen OR hyvinvointi).
 • Haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- tai Ruotsi-näkökulma
  • pisa AND (finland OR finnish OR sweden OR swedish) 
  • Tietokannassa OR-operaattorisanat sijoitetaan samaan hakulaatikkoon, eikä sulkumerkkejä tarvita:

 • Haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- ja Ruotsi-näkökulma eli esimerkiksi vertaillaan näitä kahta maata
  • pisa AND (finland OR finnish) AND (sweden OR swedish)
  • Tietokannassa OR-operaattorisanat sijoitetaan samaan hakulaatikkoon, eikä sulkumerkkejä tarvita:

 

OR-operaation vaihtoehto on tehdä useita hakuja:

 • pisa AND (finland OR finnish OR sweden OR swedish) 

TAI

 • pisa AND finland
 • pisa AND finnish
 • pisa AND sweden
 • pisa AND swedish.

Mitä enemmän vaihtoehtoisia sanoja, sitä enemmän hakutuloksia. Laaja hakusanavalikoima on tärkeä, koska samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla ja koska tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa, eikä automaattisesti hae synonyymejä eikä ala- tai yläkäsitteitä. 

AND-operaattori

milk AND cream hakee viitteet, joissa on molemmat termit milk ja cream.

AND on usein tietokannoissa oletusoperaattori, ja se voidaan jättää kirjoittamattakin: milk cream on sama kuin milk AND cream.

Oletusoperaatio voi olla muukin kuin AND:


Hakusanojen järjestyksellä ei ole väliä, eli haut milk AND cream ja cream AND milk tuottavat samanlaisen hakutuloksen.
 

AND-operaattori tarkentaa ja pienentää hakutulosta. Sitä käytetään kun

 • yhdistetään haussa eri aihepiirejä
 • yhdistetään aihe johonkin kontekstiin, esim. maahan tai ikäkauteen
  • pisa AND (finland OR finnish)
  • (adolescen* OR teen* OR pubert* OR young* OR youth OR juvenile) AND (diet* OR food OR beverage OR eating OR nutriti* OR appetite OR malnutriti* OR drinking)
  • (liikunta OR uni) AND (lapsi OR nuori) AND (oppiminen OR hyvinvointi)
 • määritteen kanssa
  • online AND education
  • (pieni OR keskisuuri) AND yritys
 • vertaillaan kahta maata, esim. haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- ja Ruotsi-näkökulma
  • pisa AND (finland OR finnish) AND (sweden OR swedish)
  • Tietokannassa OR-operaattorisanat sijoitetaan samaan hakulaatikkoon, eikä sulkumerkkejä tarvita:

Huomaa esimerkkien sulkumerkit OR-operaatioiden ympärillä. Lue lisää operaattoreiden suoritusjärjestyksestä ja sulkumerkkien käytöstä.

Tietokannoissa on allekkaiset hakulaatikot, joihin hakulause muotoillaan eli hakusanat ja tarvittavat operaattorit kirjoitetaan. Lisätietoa hakulaatikoista ja kuvallinen esimerkki Scopus-tietokannassa tehtävästä hausta.


AND-operaatio toimii tavallaan kuten rajaukset, esim. julkaisun kieli tai julkaisuvuosi, kuten tässä Scopus-tietokantaesimerkissä:

 • TITLE-ABS-KEY (pisa AND (finland OR finnish OR sweden OR swedish)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE ,  "English"))

Läheisyysoperaattori on parempi kuin AND-operaattori, kun halutaan varmistaa, että sanat ovat samassa asiayhteydessä eli esiintyvät dokumentissa lähellä toisiaan. 

NOT-operaattori

milk NOT cream hakee viitteet, jotka sisältävät termin milk, mutta jättää pois kaikki ne viitteet, jotka sisältävät termin cream, vaikka viitteessä olisi lisäksi termi milk. Eli pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä milk että cream.

NOT-operaattori on siis poissulkeva ja kieltää jonkin termin esiintymisen hakutuloksessa. Sen käytössä kannattaa olla varovainen, sillä samalla voi menettää hyviäkin viitteitä, esim.:

 • invest* NOT investigat* > Empirical Investigation of Foreign Direct Investment...

Operaattoreiden suoritusjärjestys ja sulkumerkit

Operaattoreiden suoritusjärjestys ei ole kaikissa tietokannoissa sama. Useimmiten AND-operaatio suoritetaan ennen OR-operaatiota. Suoritusjärjestyksen voi määrätä käyttämällä kaarisulkeita ( ). Sulkeita voi käyttää, vaikka tietokannan suoritusjärjestys ei niitä vaatisikaan. 

Sulkumerkit määrittävät suoritusjärjestyksen siten, että sulkeiden sisällä olevat hakusanat yhdistetään ennen suluttomia ja sisemmät sulut ennen ulompia, esim. 

 • ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap

Tämän tyylinen haku toimii tietokannoissa yleensä aina oikein, esim. hakulause 

 • (distan* OR online OR virtual* OR remote*) AND (education OR learn* OR teach*)

on kopioitavissa ja käytettävissä semmoisenaan eri tietokannoissa, kuten Ebsco, ProQuest, Scopus ja Web of Science.

Sulkujen käytön voi monesti välttää käyttämällä hakulaatikoita.

Hakulaatikot

Tietokannoissa on allekkaiset hakulaatikot, joihin hakulause muotoillaan eli hakusanat ja tarvittavat operaattorit kirjoitetaan. Joissakin tietokannoissa alakkaisten hakulaatikoiden hakusivua sanotaan tarkennetuksi hauksi (advanced search).

Koska suoritusjärjestysasia ja sulkujen käyttö voi olla hankala mieltää, aloittelijalle turvallinen tapa tehdä haku suurimmassa osassa tietokantoja on käyttää laatikossa vain OR- ja/tai läheisyysoperaattoreita ja laatikoiden välissä vain AND-operaatiota. 

 • Kun koko haku eli kaikki hakusanat OR- ja AND- operaattoreineen kirjoitetaan yhteen hakulaatikkoon, OR-sanojen ympärillä pitää olla sulkumerkit.
 • Kun OR-operaattorisanat sijoitetaan omaan hakulaatikkoonsa, sulkumerkkejä ei tarvita.
 • Alla olevat haut toimivat useimmissa tietokannoissa, esim. Ebsco, ProQuest, Scopus, Web of Science ja Oula-Finna, ja ne löytävät julkaisut joissa on:
  • 'pisa' ja 'finland'
  • 'pisa' ja 'finnish'
  • 'pisa' ja 'finland' ja 'finnish'.


Alla olevat haut eivät toimi oikein tietokannoissa Ebsco, ProQuest ja Web of Science, koska siellä ne löytävät julkaisut, joissa on

 • 'pisa' ja 'finland'
 • 'finnish'.

Yllä kuvatut haut onnistuvat Scopus-tietokannassa, jossa Boolen operaattoreiden suoritusjärjestys on 1. OR ja 2. AND.


Hakulaatikoiden välissä olevien AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestys ei ole kaikissa tietokannoissa sama. Useimmissa tietokannoissa hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin, mutta esim. IEEE Xplore -tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.

Hakulaatikoiden vieressä on yleensä alasvetovalikot, joista voi valita, käytetäänkö ns. vapaasanahakua vai kohdistetaanko haku johonkin tietueen kenttään, esim. artikkelin otsikkoon, tai kokotekstiin eli artikkelin tai kirjan sisältöön. Lue lisää haun kohdistamisesta hakukenttiin klikkaamalla tästä.


Alla olevan esimerkin mukainen haku voidaan tehdä eri tietokannoissa, esim. EbscoProQuestScopusWeb of Science ja Oula-Finna. Hakusanojen sijoittelu laatikoihin, Boolen operaattorit ja katkaisumerkit toimivat samalla tavalla kaikissa näissä tietokannoissa.

Scopus-esimerkki | Boolen operaattorit

Vaihtoehtoiset hakusanat sijoitetaan samaan hakulaatikkoon ja yhdistetään OR-operaattorilla.

Aihepiirit yhdistetään AND-operaattorilla.

Add search field: lisää hakurivejä.


Valmiin hakulauseen voi myös kopioida semmoisenaan ylimmälle riville. Huomaa sulkumerkit OR-osioiden ulkopuolella.

(game* OR gamif* OR gaming OR videogam* OR exergam* OR edugam*) AND (language* OR linguistic* OR pronunciat* OR vocabular*) AND (learn* OR acquisit* OR educat* OR teach* OR student*)

 

Tiedonhaku pähkinänkuoressa

 1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
 2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
 3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
 4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3) TAI mitä organisaation (Käsite 3) viestintä (Käsite 2) kertoo suhtautumisesta maahanmuuttoon (Käsite 1) TAI miten asenteet ulkomaalaisia (Käsite 1) kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen (Käsite 2) kautta yrityksen (Käsite 3) toimintaan.

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (work* OR organization* OR organisation*)

Katso myös