Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Boolen operaattorit AND, OR & NOT

Boolen operaattorit OR, AND ja NOT

Hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT. Joissakin tietokannoissa operaattorit pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla, joissakin sillä ei ole väliä. Mutta koska silloin kun sillä on väliä, ne halutaan isoilla, kannattaa opetella kirjoittamaan ne isoilla aina. Silloin ne myös erottuvat paremmin hakusanoista.

OR

milk OR cream hakee viitteet, joissa on jompikumpi milk tai cream tai kumpikin milk ja cream.

Hakusanojen järjestyksellä ei ole väliä, eli haut (milk OR cream) ja (cream OR milk) tuottavat samanlaisen hakutuloksen.

OR-operaattorilla yhdistetään sanojen synonyymejä, erikielisiä vastineita, laajempia ja suppeampia termejä sekä erilaisia ilmaisu- ja kirjoitustapoja, esim.:

päiväko* OR varhaiskasvat* OR kindergarten* OR "early childhood education",

'moniammatillisuus'
multi-professional* OR multiprofessional* OR interprofessional* OR inter-professional* OR transprofessional* OR trans-professional*.

Mitä enemmän vaihtoehtoisia sanoja, sitä enemmän hakutuloksia. Laaja hakusanavalikoima on tärkeä, koska samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla ja koska tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa, eikä automaattisesti hae synonyymejä eikä ala- tai yläkäsitteitä. 

OR-operaatiota voidaan käyttää myös silloin, kun sanan katkaisu antaisi liikaa epärelevantteja viitteitä, kuten 
sing* > sing, singing, single, singularity, Singapore jne.
sing OR singer OR singing OR song*

invest* > investing, investigation jne.
invest OR invested OR investor* OR investing* OR investment* OR investee*.

AND

milk AND cream hakee viitteet, joissa on molemmat termit milk ja cream.

Hakusanojen järjestyksellä ei ole väliä, eli haut (milk AND cream) ja (cream AND milk) tuottavat samanlaisen hakutuloksen.

AND-operaattoria käytetään, kun halutaan yhdistää haussa eri aihepiirejä. Se tarkentaa hakutulosta, esim. 'monikulttuurisuus päiväkodissa':

(päiväko* OR varhaiskasvat* OR kindergarten* OR "early childhood education") AND (monikulttuuri* OR maahanmuut* OR multicultur* OR immigra*).

AND on usein tietokannoissa oletusoperaattori ja voidaan jättää kirjoittamattakin, esim. wind power = wind AND power.

NOT

milk NOT cream hakee viitteet, jotka sisältävät termin milk, mutta jättää pois kaikki ne viitteet, jotka sisältävät termin cream, vaikka viitteessä olisi lisäksi termi milk. Eli pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä milk että cream.

NOT-operaattori on siis poissulkeva ja kieltää jonkin termin esiintymisen hakutuloksessa. Sen käytössä kannattaa olla erittäin varovainen, sillä samalla voi menettää hyviäkin viitteitä, esim.:
invest* NOT investigat* > Empirical Investigation of Foreign Direct Investment...

Lisää OR- ja AND-operaattoreiden käytöstä

pisa AND (finland OR finnish OR sweden OR swedish) > haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- tai Ruotsi-näkökulma.

pisa AND (finland OR finnish) AND (sweden OR swedish) > haetaan PISA-tutkimuksia, joissa Suomi- ja Ruotsi-näkökulma eli esimerkiksi vertaillaan näitä kahta maata.

Operaattoreiden suoritusjärjestys

Operaattoreiden suoritusjärjestys riippuu käytettävästä tietokannasta, mutta useimmiten AND-operaatio suoritetaan ennen OR-operaatiota. Hakija voi kuitenkin itse määrittää suoritusjärjestyksen käyttämällä sulkuja, ja sulkuja voi käyttää, vaikka tietokannan suoritusjärjestys ei niitä vaatisikaan. Ilman sulkuja suoritusjärjestys määräytyy käytettävän tietokannan mukaan.

Sulkumerkit määrittävät suoritusjärjestyksen siten, että sulkeiden sisällä olevat hakusanat yhdistetään ennen suluttomia ja sisemmät sulut ennen ulompia, esim. ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap.

 

Boole

(milk OR cream) AND sugar hakee viitteet, joissa on sanan sugar lisäksi joko milk tai cream.

Tämän tyylinen haku toimii tietokannoissa yleensä aina oikein, niinpä esim. hakulause 
(distan* OR online OR virtual* OR remote*) AND (education OR learn* OR teach*)
on kopioitavissa ja käytettävissä semmoisenaan eri tietokannoissa, kuten Ebsco, ProQuest, Scopus ja Web of Science.

Jos tietokannassa ei voi käyttää katkaisumerkkiä lainausmerkkien sisällä, hae ilman lainausmerkkejä eli AND-operaationa, esim. Oula-Finnassa näin:
((sosiaali* medi*) OR "social media" OR instagram* OR facebook*) AND (bränd* OR brand* OR markkin* OR market*).

 

milk OR cream AND sugar haun suoritus riippuu tietokannasta:

Jos tietokannassa AND suoritetaan ensin (kuten esim. Ebsco-, ProQuest- ja Web of Science -tietokannoissa), haku ei toimi tarkoitetulla tavalla, vaan löytää ne viitteet, joissa on milk, ja ne viitteet, joissa on sekä cream että sugar.

Jos tietokannassa OR suoritetaan ensin (kuten esim. Scopus-tietokannassa), haku toimii kuten on tarkoitettu ja löytää viitteet, joissa on sugar ja lisäksi joko milk tai cream. Scopuksessakin voit käyttää sulullista hakulausetta (milk OR cream) AND sugar.

Tietokantojen hakulaatikoiden välissä olevien AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestyksen määrittää kukin tietokanta oman käytäntönsä mukaan. Esim. OULA-tietokannan tarkennetussa haussa hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin ja esim. IEEE Xplore-tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.

Hakulaatikot

Tietokannoissa on allekkaiset hakulaatikot, joihin hakulause muotoillaan eli hakusanat ja tarvittavat operaattorit kirjoitetaan. Joissakin tietokannoissa allekkaisten hakulaatikoiden hakusivua sanotaan tarkennetuksi hauksi (advanced search).

Hakulaatikoiden välisten AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestyksen määrittää kukin tietokanta oman käytäntönsä mukaan.

Yleisin tapa on, että hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin. Näin on esim. Oula-Finna-tietokannan tarkennetussa haussa, mutta esim. IEEE Xplore-tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.

Koska suoritusjärjestysasia voi olla hankala mieltää, aloittelijalle turvallinen tapa tehdä haku suurimmassa osassa tietokantoja on käyttää laatikossa vain OR- tai läheisyysoperaattoreita ja laatikoiden välissä vain AND-operaatiota. 

Hakulaatikoiden vieressä on yleensä alasvetovalikot, joista voi valita, käytetäänkö ns. vapaasanahakua vai kohdistetaanko haku johonkin tietueen kenttään, esim. artikkelin otsikkoon, tai kokotekstiin eli artikkelin tai kirjan sisältöön. Lue lisää haun kohdistamisesta hakukenttiin klikkaamalla tästä.

Hakulause
(päiväko* OR varhaiskasvat* OR päivähoi* OR lastentarh* OR esiopet* OR esikoulu*) AND (monikulttuuri* OR maahanmuut* OR ulkomaalai* OR kulttuurienväli*)

 

Hakulause

(afasia* OR afaat* OR aphasi*) AND (kuntout* OR puheterap* OR terap* OR hoito* OR therap* OR rehabilitat* OR treatment*)

Tiedonhaku pähkinänkuoressa

1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3) TAI mitä organisaation (Käsite 3) viestintä (Käsite 2) kertoo suhtautumisesta maahanmuuttoon (Käsite 1) TAI miten asenteet ulkomaalaisia (Käsite 1) kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen (Käsite 2) kautta yrityksen (Käsite 3) toimintaan.

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Käsite 1:n variaatiot: multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism" [jne.]
  AND
Käsite 2:n variaatiot: communicat* OR interact* OR discours* [jne.]
  AND
Käsite 3:n variaatiot: work* OR organization* OR organisation* [jne.]

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (work* OR organization* OR organisation*)