Skip to main contentKTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

>>> syksy 2017-:
Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) 407045A

Tunniste: 410050Y
Laajuus: 1 op
Ajoitus: Kandintutkielma- tai graduvaihe
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä arvioida tiedonlähteitä.
Sisältö: Tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi,  tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet, tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi, viitteidenhallintajärjestelmä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opiskelija voi suorittaa yhden seuraavista: Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I 010132Y, Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I 410050Y
Toteutustapa: Lähi- tai verkko-opetus. Lähiopetus järjestetään yleensä 4 kertaa vuodessa, Optima-verkkokurssi 2 kertaa vuodessa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamiset

Opetus sisältää viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana johonkin toiseen tämän kurssin ryhmään  tai Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I -kurssin ryhmään.

Kesäkursseissa on yleensä tiiviimpi aikataulu, eikä rinnakkaisia ryhmiä poissaolojen korvaamiseksi välttämättä ole.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto, Finna.fi
  • Opinnäyteopas | Jultika

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

  • Julkaisujen arviointi, mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi
  • Tiedonhakutehtävien palaute
  • Kertaus (tarpeen mukaan)

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 1. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät 1. periodin kurssilla:

  • Ilmoittaudu viimeistään ma 11.9.2017.

  • Lähiopetusviikot: 37-41.

Tiedonhakutehtävä

Oppimispäiväkirja

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000