Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (KTK): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (KTK) - OPS 2022-2023

Tunniste: 410050Y
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-, 2- ja 3-periodeissa sekä kesällä, kerran vuodessa verkkokurssina.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h. 
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa 407045A Kandidaatintutkielma -kurssia (OPS 2022-2023).
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista. Tiedonhakutehtävän voi tehdä parin kanssa, jos tekee kandintutkielman parin kanssa ja molemmat käyvät tiedonhakukurssin saman periodin aikana.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
Lisätiedot: Kurssi on ollut v. 2017 syksy – 2022 kevät opetussuunnitelmissa 407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet), sitä ennen 410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I.

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Kurssin toteutus 3-periodilla (HuTK ja KTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä (opetusviikot 4–8, ma 23.1.2022 alkava viikko):

MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10    
10-12   HUTK yhteinen, PK251 / Jaana Suorajärvi  Kasvatustieteet, ryhmä 2, PK251 / Kaisu Clarot EI TOTEUDU
12-14

Kasvatustieteet, ryhmä 1, etä / Jaana Suorajärvi

 

 

14-16

 

HUTK, englannin kieli, PK251 / Anna-Liisa Kärnä EI TOTEUDU

 

 

Etäryhmän Zoom-linkki Moodlessa.

Mikroluokat PK247 (sijainti) ja PK251 (sijainti) ovat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa.

Palaute

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen.

OPS 2022-2023: 410050Y, Tiedonhankintakurssi (KTK)

Aikataulut ja ilmoittautuminen / touko-kesäkuu 2023

Toukokuun ryhmät viikot 19–21 etäopetuksena:

  • Ryhmä 1: klo 10–12
  • Ryhmä 2: klo 12–14.

Ilmoittaudu (410050Y-3005) viimeistään 7.5.2023.


Kesäkuun ryhmä viikot 22–24 etäopetuksena:

  • klo 10–12.

Ilmoittaudu (410050Y-3006) viimeistään 28.5.2023.


OPS 2023-2024

Opetussuunnitelmassa v. 2023-2024 uusi koodi ja emokurssi:

407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.