Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (KTK): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (KTK)

Tunniste: 410050Y
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-, 2- ja 3-periodeilla sekä kesällä. Kurssi on pakollinen osa kandidaattiseminaaria 407045A. 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h.
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa 407045A Kandidaatintutkielma -kurssia.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
Lisätiedot: Kurssi on ollut v. 2017 syksy – 2022 kevät opetussuunnitelmissa 407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet), sitä ennen 410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I.

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin toteutus kesäkursseilla (HuTK ja KTK)

Toukokuun ryhmä
Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle kesä- tai elokuussa.

Etäopetus:

 1. ti 10.05.2022 10:15-12:00 Online
 2. ke 11.05.2022 10:15-12:00 Online
 3. ti 17.05.2022 10:15-12:00 Online
 4. ke 18.05.2022 10:15-12:00 Online
 5. ti 24.05.2022 10:15-12:00 Online.

Kesäkuun ryhmät
Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle elokuussa.

Ryhmä 1 etäopetus:

 1. ti 31.05.2022 10:15-12:00 Online
 2. to 02.06.2022 10:15-12:00 Online
 3. ti 07.06.2022 10:15-12:00 Online
 4. ti 14.06.2022 10:15-12:00 Online
 5. to 16.06.2022 10:15-12:00 Online.

Ryhmä 2 lähiopetus - HUOM! EI TOTEUDU, KOSKA EI OLE ILMOITTAUTUNEITA.


Elokuun ryhmät
Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle samana päivänä tai seuraavassa 1-periodissa.

Ryhmä 1 etäopetus:

 1. ti 23.08.2022 10:15-12:00 Online
 2. to 25.08.2022 10:15-12:00 Online
 3. ti 30.08.2022 10:15-12:00 Online
 4. to 01.09.2022 10:15-12:00 Online
 5. ti 06.09.2022 10:15-12:00 Online.

Ryhmä 2 lähiopetus:

 1. ti 23.08.2022 12:15-14:00 PK251
 2. to 25.08.2022 12:15-14:00 PK251
 3. ti 30.08.2022 12:15-14:00 PK251
 4. to 01.09.2022 12:15-14:00 PK251
 5. ti 06.09.2022 12:15-14:00 PK251.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

 • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
 • Finna.fi

4. viikko/kerta

 • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
 • Elektroniset kirjat
 • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Tärkeät päivämäärät elokuussa

Elokuun ryhmät viikot 34–36

klo 10–12 ryhmä etäopetuksena,

klo 12–14 ryhmä lähiopetuksena:

 • ilmoittautuminen 1.8. – to 18.8.2022.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.

Huom: Tiedekirjasto Pegasus on kiinni 18.–31.7.2022, jolloin mainitusta osoitteestakaan ei vastata.