Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (KTK): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (KTK) - OPS 2022-2023

Tunniste: 410050Y
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään vielä keväällä ja kesällä 2023. OPS 2023-24 uusi koodi ja emokurssi: 407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi.
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijat.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h. 
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa 407045A Kandidaatintutkielma -kurssia (OPS 2022-2023).
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista. Tiedonhakutehtävän voi tehdä parin kanssa, jos tekee kandintutkielman parin kanssa ja molemmat käyvät tiedonhakukurssin saman periodin aikana.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
Lisätiedot: Kurssi on ollut v. 2017 syksy – 2022 kevät opetussuunnitelmissa 407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet), sitä ennen 410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I.

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Poissaolon korvaaminen

1. Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana toiseen ryhmään.

2. Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle kerralle myöhemmin keväällä pidettävissä etäryhmissä:

  • Tiedonhankinnan harjoitukset VAKA 1000+Oulu22

ma 19.02.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 26.02.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 11.03.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 18.03.2024 16:30-18:00 Etäopetus
 

  • Tiedonhankinta SaVOpe

ke 24.04.2024 16:30-18:00 Etäopetus
to 02.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ke 08.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ke 15.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
 

3. Yhden poissaolokerran voi korvata tehtävillä, jotka ovat Moodlessa.

Palaute

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen.

OPS 2022-2023: 410050Y, Tiedonhankintakurssi (KTK)

Aikataulut ja ilmoittautuminen / touko-kesäkuu 2023

Toukokuun ryhmät viikot 19–21 etäopetuksena:

  • Ryhmä 1: klo 10–12
  • Ryhmä 2: klo 12–14.

Ilmoittaudu (410050Y-3005) viimeistään 7.5.2023.


Kesäkuun ryhmä viikot 22–24 etäopetuksena:

  • klo 10–12.

Ilmoittaudu (410050Y-3006) viimeistään 28.5.2023.


OPS 2023-2024

Opetussuunnitelmassa v. 2023-2024 uudet koodit ja emokurssit

Kasvatustieteet: 407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi.

Psykologia: 412081A Psykologian kandidaatintutkielma

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi