Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet): Kurssin esittely

MUUTOKSET MAHDOLLISIA JA JOPA TODENNÄKÖISIÄ.

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet)

Tunniste: 407041A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1- ja 3-periodeissa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssia 407041A.
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h. 
Opetuskieli: suomi
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
Lisätiedot: Kurssi on ollut lukuvuonna 2022–2023 410050Y Tiedonhankintakurssi (KTK), lukuvuosina 2017–2022 407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet), sitä ennen 410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I.

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

ALUSTAVA SISÄLTÖ, MUUTOKSET TODENNÄKÖISIÄ!

 

1. viikko/kerta
2. viikko/kerta
3. viikko/kerta
4. viikko/kerta
5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja
  • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
  • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.
6. Tiedonhakutehtävä
  • Tiedosto löytyy Moodlesta ja palautetaan Moodleen.
  • Tehtävä palautetaan 4. kurssikerran jälkeen. Tarkka palautuspäivä kerrotaan Moodlessa.

Kurssien toteutus 1-periodilla syksyllä 2023 (HuTK ja KTK)

ALUSTAVA AIKATAULU, MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä, viikot 37–41, ma 11.9.2023 alkaen:

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Logopedia, ryhmä 1, etä / Jaana Suorajärvi

26.9., 3.10., 10.10.: KPTK, PK251 / Silja Lahdenperä

13.9., 20.9.: KPTK, PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK; PK251, PK251, TS137, PK251, PK251 / Silja Lahdenperä
10-12

Logopedia, ryhmä 2, PK251 / Jaana Suorajärvi

KPTK; Lo102, PK251, IT137, Lo102, PK247 / Silja Lahdenperä Ruotsin kieli, PK251 / Kaisu Clarot
12-14 Suomen kieli, PK251 / Jaana Suorajärvi KPTK, psykologia, etä / Anna-Liisa Kärnä  

KPTK, etä / Jaana Suorajärvi

Englannin kieli, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

 

 

KPTK, MA343 / Anna-Liisa Kärnä

Etäryhmien Zoom-linkit Moodlessa.

Mikroluokat PK247 (sijainti) ja PK251 (sijainti) ovat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa.

Palaute

Ilmoittautuminen 1. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen.

407041A-3009, Tiedonhankinnan harjoitukset.

Opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan lukuvuoden 2023–2024 opetukseen aikaisintaan 1.8.2023 alkaen.

Ilmoittaudu viimeistään:

Opetusviikot 37-41. 

Osa ryhmistä etäopetuksena ja osa lähiopetuksena, ks. Peppi.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.