Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankinnan harjoitukset / Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet)

Tunniste: 407041A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1- ja 3-periodeissa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssia 407041A.
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallinta.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Toteutustavat: Luento-opetus 8 h, itsenäistä opiskelua 19 h. 
Opetuskieli: suomi
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
Lisätiedot: Kurssi on ollut lukuvuonna 2022–2023 410050Y Tiedonhankintakurssi (KTK), lukuvuosina 2017–2022 407045A Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet), sitä ennen 410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I.

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK ja HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta/luento

2. viikko/kerta/luento

3. viikko/kerta/luento

4. viikko/kerta/luento

5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja

  • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
  • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.

6. Tiedonhakutehtävä

  • Moodlessa tehtävädokumentti ja palautuspäivä.

Kurssien toteutus 3-periodilla (HuTK ja KPTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä, viikot 4–8:

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Kasvatustieteet, PK251, 5. kerta PK247 / Jaana Suorajärvi

 

Kasvatustieteet, PK251 / Maria Ahokas; 5. kerta ma 19.2. klo 10-12 PR145


10-12

Kasvatustieteet, YL124 / Kaisu Clarot

Kasvatustieteet, AT122 / Anna-Liisa Kärnä

Kasvatustieteet, YL124 / Jaana Suorajärvi

Kasvatustieteet, PR145 / Seija Kulmala
12-14

 

Humanistiset tieteet, etä / Jaana Suorajärvi

Kasvatustieteet, PR145 / Kaisu Clarot

Kasvatustieteet, YL124 / Maria Ahokas

 

14-16

 

 

 

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle kerralle myöhemmin keväällä pidettävissä ryhmissä:

  • Tiedonhankinnan harjoitukset VAKA 1000+Oulu22

ma 19.02.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 26.02.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 11.03.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 18.03.2024 16:30-18:00 Etäopetus
 

  • Tiedonhankinta SaVOpe

ke 24.04.2024 16:30-18:00 Etäopetus
to 02.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ke 08.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ke 15.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
 

Palaute

Ilmoittautuminen 3. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen.

407041A-3008, Tiedonhankinnan harjoitukset.

Ilmoittautumisaika: 1.12.2023–15.1.2024.

Opetusviikot 4-8.

Lähiopetuksena.

Myöhemmin keväällä kaksi iltaryhmää (VAKA 1000+Oulu22 ja SaVOpe) etäopetuksena. 

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.