Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (psykologia): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (psykologia)

Tunniste: 412081A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-periodissa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa Psykologian kandidaatintutkielmakurssia 412081A.
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h. 
Opetuskieli: suomi
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta/luento

2. viikko/kerta/luento

3. viikko/kerta/luento

4. viikko/kerta/luento

5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja

  • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
  • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.
  • Voit osallistua viikon aikana mihin tahansa työpajaan, tarvittaessa useamman kerran.
  • HUOMIO: ti 10.10. klo 12.15 Anna-Liisa Kärnän etätyöpajassa Covidence-esittely.

6. Tiedonhakutehtävä

  • Moodlessa tehtävädokumentti ja palautuspäivä.

Kurssien toteutus 1-periodilla syksyllä 2023 (HuTK ja KPTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä, viikot 37–41, ma 11.9.2023 alkaen:

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Logopedia, ryhmä 1, etä / Jaana Suorajärvi

KPTK: 26.9., 3.10., 10.10., PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK: 13.9., 20.9., PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK: PK251, PK251, TS137, PK251, PK251 / Silja Lahdenperä
10-12

Logopedia, ryhmä 2, PK251 / Jaana Suorajärvi

KPTK: Lo102, PK251, IT137, Lo102, PK247 / Silja Lahdenperä Ruotsin kieli, PK251 / Kaisu Clarot
12-14 Suomen kieli, PK251 / Jaana Suorajärvi

KPTK, psykologia, etä / Anna-Liisa Kärnä

- 10.10. klo 12.15 Covidence-esittely

 

KPTK, etä / Jaana Suorajärvi

to 12.10. PK247 

Englannin kieli, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

 

 

KPTK, MA343 / Anna-Liisa Kärnä

Etäryhmien Zoom-linkit Moodlessa.

Mikroluokat PK247 (sijainti) ja PK251 (sijainti) ovat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa.

Palaute

Ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen.

412081A-3003, Tiedonhankinnan harjoitukset.

Ilmoittautumisaika: 15.8. – to 7.9.2023.

Opetusajat

  • ti 12.09.2023 12:15-14:00 Etänä
  • ti 19.09.2023 12:15-14:00 Etänä
  • ti 26.09.2023 12:15-14:00 Etänä
  • ti 03.10.2023 12:15-14:00 Etänä
  • ti 10.10.2023 12:15-14:00 Etänä

Lisätietoja:

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.