Skip to main contentInformaatiotutkimus & Kieli- ja viestintätieteet & Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri: Tietokannat

Mitä mistäkin?

Tietty kotimainen artikkeli tai kotimaisia artikkeleita tietystä aiheesta:

Tietty ulkomainen artikkeli:

Tietty kotimainen tai ulkomainen kirja tai kirjoja tietystä aiheesta:

Ulkomaisia lehtiartikkeleita tietystä aiheesta:

  • esim. Ebsco- ja ProQuest-tietokannat, Scopus, Google Scholar.

Elektronisia kirjoja

Elektroniset kirjat on luetteloitu Oula-Finna-tietokantaan. Halutessasi voit etsiä kirjoja myös niiden omista tietokannoista, joista tässä on nimetty suurimmat humanistisia tieteitä sisältävät.

Elektronisia hakuteoksia

Etäkäyttö yliopiston tunnuksilla

Käytä etäkäytössä Haka-kirjautumista.

Haka Login

Ulkomaiset tietokannat / Ebsco

Tieteenalan tietokantoja, esim.:
- Communication & Mass Media Complete (CMMC)
- Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA).

Monitieteiset e-lehti- ja e-kirjatietokannat:
- Academic Search Premier
- eBook Collection.

Ulkomaiset tietokannat / ProQuest

Sisältää mm. tietokannat:

- Library and Information Science Abstracts (LISA)
- Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)
- MLA - Modern Language Assosiation

Muita ulkomaisia aineistoja

Kotimaiset tietokannat

Muita suomalaisia

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000