Skip to main contentLääketiede ja terveystieteet: Julkaisujen arviointi

Opas tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvaan arviointiin

Tietoa mm. viittausanalyyseistä ja tutkijoiden/tutkimusryhmien arvioinnista tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvan arvioinnin oppaassa.

H-index

H-indeksi on lukuarvo, joka kuvaa tutkijan kumulatiivista tuloksellisuutta. Se määräytyy sekä tutkijan julkaisujen lukumäärän että julkaisujen vaikuttavuuden eli niiden saamien viittausten lukumäärän mukaan. Lisätietoa h-indeksistä.

Siteeraushaut

Lehtien arviointi

Opas tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvaan arviointiin: Lehtien arviointi

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000