Skip to main contentOpen opas: Avoimet
oppimateriaalit

Kirjaston palvelut opetushenkilökunnalle

Avoimet aineistot oppimateriaalina

Oppimateriaalin voi kerätä avoimesti saatavilla olevista lehdistä, kirjoista, videoista yms.

Avoimia aineistoja voi etsiä esim. avointen oppimateriaalien sivustoilta, Googlen tarkennetun haun ja Creative Commons Searchin kautta.

Tieteellisiä julkaisuja löytyy esim. näistä tietokannoista:

Avoin koulutus ja oppiminen

"Yliopisto parantaa edelleen mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun sekä opiskelun ympärivuotisuuteen."
Lähde: Oulun yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2020. https://notio.oulu.fi/fi/ajankohtaista/Sivut/Oulun-yliopiston-toiminta--ja-taloussuunnitelma-2017-2020.aspx.

”Avoimessa koulutuksessa on avointa tutkimusta vastaava perusfilosofia. Opetusmateriaalia laitetaan saataville, jolloin avoimuuden kautta aineiston tuottama vaikuttavuus lisääntyy. [--] Koulutuksessakin on huomioitava tekijänoikeuksien toteutuminen niin, että alkuperäinen tekijä ja myöhemmät päivitykset näkyvät aineistossa. Pidemmän päälle voi olla mahdollista, että yhä enemmän tukeudutaan yhteiseen avoimeen saatavilla olevaan aineistoon ja yhteiset kehitysponnistukset parantavat koulutusmateriaaleja nopeammin kuin nykytilanteessa, jossa jokainen opettaja hallitsee ja kehittää omaa kokonaisuuttaan.”
Lähde: Niinimäki, Jouko (2016) Kohti yhteistä tutkimuksen ja koulutuksen visiota. Kaleva, Vieras 27.12.2016. http://www.kaleva.fi/mielipide/vieras/kohti-yhteista-tutkimuksen-ja-koulutuksen-visiota/747241/

Unifin visio
”Koulutuksessa tärkeintä on sisällöllinen ja pedagoginen laatu. Yliopistot tarjoavat uudentyyppisiä avoimen oppimisen lähtökohdista rakennettuja oppimisympäristöjä, ajasta ja paikasta riippumattomia koulutussisältöjä sekä yksilöllisiä opintopolkuja uusinta teknologiaa luovasti hyödyntäen. Yliopistot tuottavat osaavia ja hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot omaavia yhteiskunnan rakentajia.”
Lähde: http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2016/12/Unifi_esite_A4_4sivua_7.12.2016_fin.pdf

Oppimateriaalisarja

Oulun yliopiston oppimateriaalia -sarjassa voi julkaista joko painettuna, elektronisena tai molempina.

Oman oppimateriaalin julkaiseminen avoimesti

Oman oppimateriaalin jakaminen avoimesti voi olla vaikka luennon videoimista YouTubeen tai luentokalvojen laittamista SlideShare-palveluun.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000