Siirry pääsisältöön

E-kirjat: E-kirjojen hakeminen

Oula-Finna

Aloita kirjojen hakeminen Oula-Finnasta. 

Elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jolla pääsee e-kirjatietokantaan, jossa e-kirja on. 

E-kirjatietokannoissa voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön.

Avoimia (open access) kirjoja löydät sivulta

Apua e-kirjoihin

Ongelmia tai kysymyksiä e-kirjoista? Ota yhteyttä osoitteeseen kirjasto.kokoelmat@oulu.fi.

E-aineistojen käyttö | Oulun yliopisto

Punainen lukkosymboli Punaisella lukkosymbolilla merkittyjen aineistojen käyttö:

Vihreä f-kirjainsymboli Vihreällä f-kirjainsymbolilla merkittyjen aineistojen käyttöoikeudet löytyvät FinELibin sivulta.

Kysy tai ilmoita ongelmista: elele@oulu.fi

APUA TIEDONHAKUUN

Monitieteiset / Multidisciplinary

E-kirjoja yli / E-books more than 200 000:

E-kirjoja yli / E-books more than 15 000:

E-kirjoja alle / E-books less than 10 000:

E-kirjoja alle / E-books less than 1000:

E-kirjoja alle / E-books less than 100:

Tieteenalojen e-kirjapalvelut

Suomenkielisiä e-kirjoja

Suomenkielisiä avoimia kirjoja

E-sanakirjoja

Vanhoja e-kirjoja