Skip to main content

Open opas: Avoimet
oppimateriaalit

Kirjaston palvelut opetushenkilökunnalle

Avoimet aineistot oppimateriaalina

Oppimateriaalin voi kerätä avoimesti saatavilla olevista lehdistä, kirjoista, videoista yms.

Avoimia aineistoja voi etsiä esim. avointen oppimateriaalien sivustoilta, Googlen tarkennetun haun ja Creative Commons Searchin kautta.

Avoimet tieteelliset julkaisut

Oulun yliopiston avoimen oppimisen linjaus

  1. Suosittelemme opettajille oppimateriaalien avaamista ja avoimen verkko-opetuksen järjestämistä. Tuemme strategisilla toimilla täyteen avoimuuteen tähtäävää opetusta.
  2. Opetuksen ja opetusmateriaalien avaajan vastuulla on varmistaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet materiaalien avaamiseen (mm. tekijänoikeudet).
  3. Suosittelemme lisensoimaan avoimet oppimateriaalit Creative Commons - CC BY -lisenssillä. Tarvittaessa voi käyttää non-commercial tai share-alike tarkenteita. Suositeltava muoto lisenssille on: © [Tekijän nimi], Oulun yliopisto 2020 CC BY.
  4. Edellytämme kaikkien merkittävällä panoksella oppimateriaalin tekemiseen osallistuneiden huomioimista, myös opiskelijoiden.
  5. Suosittelemme julkaisemaan opetuksen videomateriaalit Oulun yliopiston Vimeo-tilillä. 

Katso myös https://www.oulu.fi/yliopisto/node/43682#Oppiminen

Ajankohtaista

Avointen oppimateriaalien kirjasto on avattu

"Avointen oppimateriaalien kirjastossa voit hakea, löytää, koota ja tallentaa omia avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Vaiheittain vuonna 2019 ja 2020 käyttöön tulevaa palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. Aoe.fi-sivustolta saat tietoa palvelun kehittämisestä ja sen etenemisestä."


Luettavaa

Clarot, Kaisu & Helminen, Päivi. (2019). Oppimisen avoimuus korkeakouluissa. Kasvatus & Aika, 13(4), 76–82. https://doi.org/10.33350/ka.80215

Oman oppimateriaalin julkaiseminen avoimesti

Oman oppimateriaalin jakaminen avoimesti voi olla vaikka luennon videoimista YouTubeen tai Vimeoon tai luentokalvojen laittamista SlideShare-palveluun.

Oppimateriaalisarja

Oulun yliopiston oppimateriaalia -sarjassa voi julkaista joko painettuna, elektronisena tai molempina.