Siirry pääsisältöön

Open opas: Tiedonhankinta
ja opetus

Kirjaston palvelut henkilökunnalle

Käteväksi tiedonhakijaksi!

Tiedonhankintataidot ovat osa opiskelutaitoja korkeakoulussa sekä tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja. Tiedonhankinnan opetus kuuluu opiskelijan opinto-ohjelmaan useimmilla koulutusaloilla.

Kirjasto järjestää tiedonhankinnan opetusta opintojen eri vaiheisiin sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa.

Yliopiston lukujärjestystyön yhteydessä kirjasto sopii kursseista oppiaineiden kanssa. Informaatikon voi pyytää esittelemään kurssia kandi- ja graduseminaarien istuntoihin.

Lisätietoa tiedonhankinnan opetuksesta

Kysy lisää: informationservice(at)oulu.fi

Tiedonhankinnan opetuksen tavoite on, että opiskelija osaa:

 • hakea tieteellistä ja ammatillista tietoa
 • käyttää koulutusalansa tärkeimpiä tietokantoja
 • käyttää viitteidenhallintajärjestelmää
 • arvioida tiedonlähteitä.

Oulun yliopiston logo

Fuksiopetus yliopistossa

Uusille opiskelijoille järjestetään kirjaston käytön ja tiedonhankinnan perusteiden opetusta.

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut, osaa hyödyntää kirjastoa opiskelutilana ja löytää tarvitsemansa kirjat ja lehtiartikkelit opintojen alusta lähtien.

Kirjaston tiedonhankinnan opetus yliopistossa


Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.

Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen, 920003J, 2 op.

Kirjasto tarjoaa kurssin Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) puitteissa. Kurssin sisältönä on mm:

 • Tieteellisen tiedon hankinta ja keskeisimmät tietokannat.
 • Viitteidenhallinta.
 • Julkaisutoiminnan määrällinen ja laadullinen arviointi.
 • Tutkimuksen ja tutkijan näkyvyys.
 • Julkaisukanavan valinta.
 • Vastuullinen tiede, avoin julkaiseminen ja tutkimusaineistojen hallinta.

 

Oamkin logo

Kirjastoinfot Oamkissa

Kirjasto järjestää uusille amk-opiskelijoille kirjastoinfon opintojen orientaatiovaiheessa. Kirjastoinfon tavoite on, että opiskelija tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut, osaa hyödyntää kirjastoa opiskelutilana sekä löytää tarvitsemansa kirjat ja lehdet heti opintojen alusta lähtien.

Opettaja voi varata kirjastoinfon omalle ryhmälleen alla olevalla lomakkeella.

Kirjaston tiedonhankinnan opetus Oamkissa


Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.

Ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus, opinto-ohjaajankoulutus

Lisäksi kirjasto järjestää pyynnöstä muuta räätälöityä opetusta.

Ota yhteyttä ammatillisen opettajankoulutuksen tiedonhankinnan opetuksiin liittyvissä asioissa:

AMK-tutkinnot

 • Kirjastoinfot (45 min) kaikille aloittaville ryhmille.
 • Tiedonhankinnan opetus useimmiten osana opinnäytetyöhön liittyviä opintojaksoja, laajuus 2-4 h.
 • Opetus järjestetään tilauksesta eri opintojaksoihin integroituna, yhteistyössä opintojaksojen vastuuopettajan kanssa.

YAMK-tutkinnot

 • Tiedonhankinnan opetusta opinnäytetyön suunnitteluun liittyvillä opintojaksoilla.

Lisäksi kirjasto järjestää pyynnöstä muuta räätälöityä opetusta.

Ota yhteyttä informaatioteknologian tiedonhankinnan opetuksiin liittyvissä asioissa:

AMK-tutkinnot

 • Kirjastoinfot (45 min) kaikille aloittaville ryhmille.
 • Tiedonhankinnan opetus osana opinnäytetyöhön liittyviä opintojaksoja, laajuus 2-4 h.
 • Opetus järjestetään tilauksesta eri opintojaksoihin integroituna yhteistyössä opintojaksojen vastuuopettajan kanssa.

YAMK-tutkinnot

 • Tiedonhankinnan opetusta opinnäytetyön suunnitteluun liittyvillä opintojaksoilla.

Lisäksi kirjasto järjestää pyynnöstä muuta räätälöityä opetusta.

Ota yhteyttä kulttuurin alojen tiedonhankinnan opetuksiin liittyvissä asioissa:

AMK-tutkinnot

 • Kirjastoinfo aloittaville ryhmille, laajuus 2 h.
 • Tiedonhankinnan opetus järjestetään 1. opintovuotena osana Opiskelijana luonnonvara-alalla -opintojaksoa. Laajuus vaihtelee 3-6 h.
 • Tiedonhankinnan syventävä opetus järjestetään 3. opintovuotena osana Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksoa, laajuus 2 h.
 • Opetus järjestetään yhteistyössä opintojaksojen vastuuopettajien kanssa.

YAMK-tutkinnot

 • Tiedonhankinnan opetusta opinnäytetyön suunnitteluun liittyvillä opintojaksoilla.

Lisäksi kirjasto järjestää pyynnöstä muuta räätälöityä opetusta.

Ota yhteyttä luonnonvara-alan tiedonhankinnan opetuksiin liittyvissä asioissa:

AMK-tutkinnot

 • Kirjastoinfo kaikille aloittaville ryhmille, laajuus 2 h.
 • Tiedonhankinnan opetus 1. opintovuotena osana orientaatio-opintoja, laajuus 2 h.
 • Tiedonhankinnan syventävä opetus 3. opintovuotena osana opinnäytetyöhön valmistavia opintoja, laajuus 2 h.
 • Opetus järjestetään yhteistyössä opintojaksojen vastuuopettajien kanssa.

YAMK-tutkinnot

 • Tiedonhankinnan opetusta opinnäytetyön suunnitteluun liittyvillä opintojaksoilla.

Lisäksi kirjasto järjestää pyynnöstä muuta räätälöityä opetusta.

Ota yhteyttä liiketalouden tiedonhankinnan opetuksiin liittyvissä asioissa:

AMK-tutkinnot

 • Kirjastoinfot (45 min - 2 h) kaikille aloittaville ryhmille.
 • Tiedonhaun perusteet (5 - 6 h) kaikille koulutusohjelmille opintojen alkuvaiheessa (integroituna eri opintojaksoihin).
 • Tiedonhaun työpajat (4 - 6 h) kaikille koulutusohjelmille Opinnäytetyön suunnittelu -opintojaksolla.

YAMK-tutkinnot

 • Tiedonhaun opetusta opinnäytetyön suunnitteluun liittyvillä opintojaksoilla.

Lisäksi kirjasto järjestää pyynnöstä tiedonhankinnan opetusta sosiaali- ja terveysalan erikoistumis- ja täydennyskoulutuksiin.

Ota yhteyttä sosiaali- ja terveysalan tiedonhankinnan opetuksiin liittyvissä asioissa:

AMK-tutkinnot

 • Kirjastoinfot (45 min) kaikille aloittaville ryhmille.
 • Tiedonhankinnan opetus useimmiten osana opinnäytetyöhön liittyviä opintojaksoja, laajuus 2-4 h.
 • Muutamille ryhmille opetusta myös ensimmäisenä opintovuotena, laajuus 2-3 h.
 • Opetus järjestetään tilauksesta eri opintojaksoihin integroituna yhteistyössä opintojaksojen vastuuopettajan kanssa.

YAMK-tutkinnot

 • Tiedonhankinnan opetusta opinnäytetyön suunnitteluun liittyvillä opintojaksoilla.

Lisäksi kirjasto järjestää pyynnöstä muuta räätälöityä opetusta.

Ota yhteyttä tekniikan alojen tiedonhankinnan opetuksiin liittyvissä asioissa:

Oamkin alakohtaiset tiedonhakuoppaat