Skip to main content

Open opas: Tiedonhankinta
ja opetus

Kirjaston palvelut opetushenkilökunnalle

Fuksiopetus

Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat pienryhmissä kirjaston käytön opetukseen ensimmäisen vuoden syksyllä. Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille on opetussuunnitelmiin sisältyvän tiedonhankinnan opetuksen ensimmäinen vaihe. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

  • tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut
  • osaa hyödyntää kirjastoa opiskelutilana
  • osaa etsiä ja paikantaa kirjoja ja lehtiä.

Käteväksi tiedonhakijaksi!

Tiedonhankintataidot ovat osa akateemisia opiskelutaitoja ja työelämässä tarvittavia taitoja. Tiedonhankinnan kurssit kuuluvat opiskelijan opinto-ohjelmaan useimmissa tutkinto-ohjelmissa. Yliopiston lukujärjestystyön yhteydessä kirjasto sopii kursseista oppiaineiden kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä arvioida tiedonlähteitä.

Informaatikon voi pyytää esittelemään kurssia kandi- ja graduseminaarien istuntoihin.

Kirjaston tiedonhankintakurssit

Tutustu kurssitarjontaan eri tieteenaloilla.

Tietopalvelu

Kysy kirjaston opetuksista, tietokannoista, elektronisista aineistoista, RefWorks-viitteidenhallintaohjelmasta: informationservice(at)oulu.fi.

Opastukseen voit tulla ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan etukäteen: