Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open opas: Tiedonhankinta
ja opetus

Kirjaston palvelut opetushenkilökunnalle

Fuksiopetus

Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat pienryhmissä kirjaston käytön opetukseen ensimmäisen vuoden syksyllä. Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille on opetussuunnitelmiin sisältyvän tiedonhankinnan opetuksen ensimmäinen vaihe. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

  • tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut
  • osaa hyödyntää kirjastoa opiskelutilana
  • osaa etsiä ja paikantaa kirjoja ja lehtiä.

Käteväksi tiedonhakijaksi!

Tiedonhankintataidot ovat osa akateemisia opiskelutaitoja ja työelämässä tarvittavia taitoja. Tiedonhankinnan kurssit kuuluvat opiskelijan opinto-ohjelmaan useimmissa tutkinto-ohjelmissa. Yliopiston lukujärjestystyön yhteydessä kirjasto sopii kursseista oppiaineiden kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä arvioida tiedonlähteitä.

Informaatikon voi pyytää esittelemään kurssia kandi- ja graduseminaarien istuntoihin.

Kirjaston tiedonhankintakurssit

Tutustu kurssitarjontaan eri tieteenaloilla.

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi. Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Ota yhteyttä: informationservice(at)oulu.fi

Kirjasto tarjoaa  Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) puitteissa kurssin Vastuullinen tutkimus: julkaisut, data, metriikka ja meritoituminen, 920003J, 2 op. Kurssin sisältönä on mm:

  • Tieteellisen tiedon hankinta ja keskeisimmät tietokannat.
  • Viitteidenhallinta.
  • Julkaisutoiminnan määrällinen ja laadullinen arviointi.
  • Tutkimuksen ja tutkijan näkyvyys.
  • Julkaisukanavan valinta.
  • Vastuullinen tiede, avoin julkaiseminen ja tutkimusaineistojen hallinta.

 

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi