Siirry pääsisältöön

Open opas: Oppimateriaalin
hankinta

Kirjaston palvelut henkilökunnalle

Kokoelmien kehittäminen

Valitsemme ja kehitämme aineistoamme yhteistyössä tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kanssa korkeakoulujen tavoitteiden ja painoalojen tukemiseksi.

Millaista aineistoa kirjaston kokoelmista puuttuu, mitä uutta pitäisi hankkia, miten löytää tietoa oman alan tai tutkimusaiheen uusista kirjoista?

Tarjoamme apua uuden aineiston etsimiseen toiveittesi mukaisesta aiheesta.

Hakupyynnöt ja tiedustelut: kirjasto.kokoelmat@oulu.fi.

Kirjanhakukanavia

Omatoimista kirjallisuuden hakua varten voit käyttää esim. seuraavia kanavia:

Aineiston hankinta

Kun tiedät, mitä aineistoa haluat ehdottaa kirjastoon hankittavaksi, voit tehdä pyynnön siihen tarkoitetulla lomakkeella.

  1. Hankimme aineistoa kirjaston rahoituksella.
  2. Hankimme kirjoja Oulun yliopiston henkilökunnan käyttöön tiedekuntien ja tutkimusryhmien omilla varoilla.
  3. Hankimme myös kaikki tarvittavat kurssikirjat. Kurssikirjojen hankinnasta katso tarkemmin alla olevasta laatikosta.
  4. Lehtien hankintaesityksiä voi tehdä pitkin vuotta. Yliopiston puolella lehtikokoelman valinnasta ja kustannuksista vastaavat oppiaineet. Oppiaineille lähetetään lehtilistat keväisin tilausten uusimista varten. Tiedustelut: kausijulkaisut.tilaukset@oulu.fi.
  5. Hankimme myös käyttöoikeuksia elektronisiin aineistoihin, kuten erilaisiin tietokantoihin ja hakuteoksiin. Tiedustelut: elele@oulu.fi.

Kurssikirjahankinnan periaatteet ja käytännöt

Kirjasto hankkii tutkintovaatimuksiin sisältyvän kurssikirjallisuuden ja opintomateriaalin kirjaston määrärahalla. Oulun yliopiston opettajien käyttöön tulevan kurssikirjan ns. tentaattorikappaleen hankintakustannuksista vastaa oppiaine.

Kurssikirjoja hankitaan 30-50%:lle opettajan arvioimasta yhtäaikaisten tenttijöiden määrästä. Kurssikirja tilataan myös e-kirjana, mikäli sellainen on tarjolla. On mahdollista, että e-kirjaa on saatavana vain esim. yhden yhtäaikaisen käyttäjän lisenssillä.

Kurssikirjoja hankitaan enemmän jos

  1. kurssin suorittaminen on edellytyksenä muiden sitä seuraavien opintokokonaisuuksien suorittamiselle

  2. kurssi on lukupiirintapainen tai kirjaa tarvitaan muutoin koko kurssin ajan

  3. tieteenala on kirjapainotteinen.

Kurssikirjoja hankitaan vähemmän jos

  1. kirja on lähinnä oheislukemistoa

  2. kirja on vapaasti saatavana verkossa.

Kurssikirjojen varaustilannetta seurataan säännöllisesti ja lisäkappaleita hankitaan tarpeen mukaan.

Vastuu kurssikirjojen ilmoittamisesta kirjastolle on opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöllä. Ilmoitukset tehdään kurssikirjahankintaehdotuslomakkeella. Lomakkeella tulee ilmoittaa myös kurssin opintovaatimuksista poistuvat kirjat ja vanhemmat painokset.

Ellei kirjasto saa ajoissa tietoa uusista tai muuttuneista kurssikirjoista, on olemassa vaara, ettei kurssikirjoja ole saatavana kurssin alkaessa. Painettujen kurssikirjojen saamisessa tilauksesta käyttöön voi mennä jopa kuukausia.

Kurssikirjahankinta

Kurssin vastuuhenkilö tekee päätöksen kurssille valittavista kirjoista.
Kirjastosta voi pyytää apua kurssille soveltuvan kirjallisuuden etsintään.

Tiedustelut: kirjasto.hankinta@oulu.fi.

Kari Tossavainen Puh: 0294 483527

Terttu Illikainen Puh: 0294 482305

Raija Järvitalo Puh: 0294 483245

Noora Yli-Pyky Puh: 0294 483531

Kirjojen arviointi

Kirjojen arvioinnissa selviteltäviä asioita ovat mm.
- kirjoittajan taustatiedot,
- kirjan kustantaja (voidaan arvioida mm. Julkaisufoorumi-tason perusteella),
- lehdissä ilmestyneet kirja-arviot (tietokannoissa Review tai Book review).