Skip to main content

Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet)

Tunniste: 407045A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla. Kurssi on pakollinen osa kandidaattiseminaaria 407045A. Tiedonhakukurssista ei tule erikseen opintosuoritusmerkintää.

Jos olet käynyt tiedonhankintakurssin 410050Y, Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I, sinun ei tarvitse käydä 407045A Tiedonhankintakurssia.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa 407045A Kandidaatintutkielma –kurssia.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
Lisätiedot: Kurssi on ollut aiemmissa opetussuunnitelmissa nimellä 410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I.

Kurssin toteutus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Tehtävät, oheismateriaalit ja linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana toiseen tämän kurssin ryhmään tai toisen tiedonhakukurssin ryhmään:

1-periodin kurssit (HuTK ja KTK)

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Ruotsin kieli / Anna-Liisa Kärnä Historia, ryhmä 1 / Anna-Liisa Kärnä
10-12 Logopedia, ryhmä 2 / Jaana Suorajärvi
12-14

Historia, ryhmä 2 / Anna-Liisa Kärnä

Kasvatustieteet, ryhmä 1 / Seija Kulmala

Kasvatustieteet, ryhmä 2 / Jaana Suorajärvi

Englantilainen filologia / Kaisu Clarot

Kasvatustieteet, ryhmä 5 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

Suomen kieli / Seija Kulmala

Logopedia, ryhmä 1 / Jaana Suorajärvi

Kasvatustieteet, ryhmä 3 ja ryhmä 4 / Kaisu Clarot

 

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto, Finna.fi
  • Opinnäyteopas | Jultika

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 1. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät 1. periodin kurssilla:

  • Ilmoittaudu viimeistään ma 14.9.2020.

  • Opetusviikot: 38-42. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

  • Ilmoittaudu viimeistään ma 26.10.2020.

  • Opetusviikot: 44-48. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).