Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tietojenkäsittelytieteiden, elektroniikan, tietoliikenne- ja tietotekniikan tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Ohjeita lopputyöhön

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ohjeet

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomityöohjeet

Tietotekniikan diplomityöohjeet

Tekijänoikeudet pro gradu- ja diplomitöissä

Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 

Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.

Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Viitteidenhallinta

 

Avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, JabRefBibTeXZotero.

Mendeley-opas

RefWorks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks- tai New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

RefWorks-opas

New RefWorks -opas

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

Muita lähteitä

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan uusimmat diplomityöt ja Pro gradut

Loading ...
Loading ...

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan uusimmat kandityöt

Loading ...

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opinnäytteet

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja