Skip to main content

Biologian tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Ohjeita opinnäytteen tekemiseen

Biologian laitoksen ohjeet: Suullinen ja kirjallinen esitys (ohjeet tutkielman tekoon)

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Tutkimusaineistonhallinta

Tutkimusmenetelmäoppaita

Kielenhuolto

Viitteidenhallintaohjelmat

Tallenna löytämäsi kirjallisuusviitteet viitteidenhallintaohjelmalla.

Viitteidenhallintaohjelman avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

 

uusirefworks

Oulun yliopistolla on lisenssi RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

New RefWorks -opas

 

Mendeley on ilmainen viitteidenhallintaohjelma.

Mendeley-opas

 

Muita avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia ovat mm. JabRefBibTeX, Zotero.

Biologian opinnäytteet

Biologian sähköiset opinnäytteet Jultikassa

  • Voit rajata listaa mm. opinnäytteen tyypin mukaan  (kandidaatintyö, pro gradu, väitöskirja).
  • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.
  • Vanhempia (-2012) opinnäytteitä voi etsiä Oula-Finnasta

Uusimmat biologian opinnäytteet Jultikassa

Loading ...

Muiden yliopistojen julkaisuja