Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biologian tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Ohjeita opinnäytteen tekemiseen

Biologian laitoksen ohjeet: Suullinen ja kirjallinen esitys (ohjeet tutkielman tekoon)

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Tutkimusaineistonhallinta

Tutkimusmenetelmäoppaita

Kielenhuolto

Viitteidenhallintaohjelmat

Tallenna löytämäsi kirjallisuusviitteet viitteidenhallintaohjelmalla.

Viitteidenhallintaohjelman avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

Oulun yliopistolla on lisenssi RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorks -opas

 

Mendeley on ilmainen viitteidenhallintaohjelma.

Mendeley-opas

 

Muita avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia ovat mm. JabRefBibTeX, Zotero.

Biologian opinnäytteet

Biologian sähköiset opinnäytteet Jultikassa

  • Voit rajata listaa mm. opinnäytteen tyypin mukaan  (kandidaatintyö, pro gradu, väitöskirja).
  • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.
  • Vanhempia (-2012) opinnäytteitä voi etsiä Oula-Finnasta

Uusimmat biologian opinnäytteet Jultikassa

Loading ...

Muiden yliopistojen julkaisuja