Siirry pääsisältöön

Tiedonhaun itseopiskelu: Lähteen arviointi ja tekijänoikeus

Lähteen arviointi

Kaikkea löydettyä tietoa on syytä arvioida ennen kuin käytät sitä lähteenä työssäsi. Voit tarkastella lähteitä seuraavien kysymysten avulla:

 

Mitä?

 • Onko teksti suunnattu suurelle yleisölle, alan ammattilaisille vai tiedeyhteisölle?
 • Onko tiedot faktoja vai mielipiteitä? Kirjallisissa lähteissä on kerrottava tausta-aineistona käytetyt tiedonlähteet, jotta ne voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tutki lähdeluetteloa.
 • On myös mietittävä onko jotakin jätetty tahallisesti tai tahattomasti sanomatta (esim. uskonnolliset tai poliittiset syyt).
 • Pyri hankkimaan käsiisi mahdollisuuksien mukaan alkuperäisin tiedonlähde. Alkuperäinen lähde tarkoittaa julkaisua, jossa asia on ensimmäisenä raportoitu. Vältä toisen käden viitteitä!
 • Introduction), menetelmät eli ongelman käsittely (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta eli tulosten tarkastelu (Discussion). Kiinnitä huomiota etenkin tutkimusmenetelmät-osioon - sen avulla voit erottaa tieteellisen artikkelin yleistajuisesta tai ammatillisesta artikkelista.

   Tutkimusartikkelin rakenne noudattaa monesti IMRD-rakennetta. Lyhenteessä I on Introductin, M on Methods, R on Results ja D on Discussion.

 

Kuka?

 • Aineiston kirjoittaja on pystyttävä tarkistamaan. Tutki kirjoittajan taustaa: onko kyseessä tutkija, asiantuntija, ammattilainen vai harrastelija?
 • Millainen maine kirjoittajalla on tiedeyhteisössä? Onko hänen julkaisujaan siteerattu? Onko alan oppikirjoissa mainintoja?
 • Onko kirjoittajalla kaupallisia tai poliittisia sidonnaisuuksia?

Missä?

 • Kuka tekstin on julkaissut? Millaista materiaalia julkaisija julkaisee?
 • Jos julkaisu on kirja: Kuka kirjan on julkaissut? Onko kyseessä omakustanne? Onko joku tarkistanut tai toimittanut sisällön?
 • Jos kyseessä on lehdessä julkaistu artikkeli: Missä lehdessä artikkeli on julkaistu. Onko lehti vertaisarvioitu? Minkälaisen luokan se on saanut JUFO:n julkaisukanavien arvioinnissa?
 • Tieteelliseltä näyttävä ei ole tieteellistä. Varo saalistajajulkaisuja. Saalistajajulkaisujen tavoite on kerätä kirjoittajamaksuja tieteellisyyden kustannuksella. Nämä lehdet eivät ole luotettavaa lähdeaineistoa, sillä toimitus- ja vertaisarviointiprosessi laiminlyödään. Lue lisää saalistajajulkaisuista Vastuullinen tiede -sivustolta. Mikäli epäilet lehden olevan epäluotettava, kysy kirjastosta apua arviointiin.

Milloin?

 • Huomioi alakohtaisuus. Musiikin alueella harvemmin on sitä ongelmaa, että tieto olisi vanhentunutta, toisin kuin hoitotieteen tai tietotekniikan maailmassa.
 • Pyri löytämään tuoreita lähteitä. Työsi näkökulmalla on kuitenkin merkitystä. Jos teet historiallista tutkimusta esimerkiksi poikkihuilun vaiheista, voi vanha lähdeteos olla aivan yhtä käyttökelpoinen kuin upouusi. 

Tekijänoikeus ja tiedon eettinen käyttö

 

Kannattaa muistaa, että tekstin, kuvien, musiikin ja muiden hengentuotteiden tekijöillä säilyy tekijänoikeus teoksiinsa. Se tarkoittaa, etteivät muut saa julkaista niitä ilman oikeudenhaltijan lupaa. Niin sanotun sitaattioikeuden nojalla toisen tuottamaa saa kuitenkin lainata eli siteerata. Referoi, eli kerro asiasta omin sanoin. Tämän täytyy olla asiallista kommentointia, ja sen on oltava aika suppeaa. Muista aina teksti- ja lähdeviitteet!

Lisätietoa viittaamiskäytännöistä löytyy esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeesta.

Vertaisarviointi

Vertaisarvioitu-logo

Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Lehden toimituskunta arvioi julkaistavaksi tarjotun artikkelin julkaisukelpoisuutta ja relevanssia. Tämän jälkeen vertaisarvioiduissa julkaisuissa ulkopuoliset refereet, eli tieteenalakohtaiset asiantuntijat, arvioivat kirjoituksen asiasisältöä ja tieteellistä merkittävyyttä sekä tutkimuksen alkuperäisyyttä ja uutuusarvoa.

Julkaisun arvioijat ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia. Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.

Julkaisufoorumi JUFO

Julkaisufoorumin logo

 

JUFO-portaali on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Tieteenalakohtaiset paneelit arvioivat lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia. Julkaisukanavia arvioidaan tasoille 0-3. JUFOn julkaisukanavahaulla voit tarkistaa, mille tasolle käyttämäsi kotimaiset ja ulkomaiset lehdet sijoituvat JUFOn arvioinnissa.

 

null

null